VAIKUTTAJAMARKKINOINNIN TRENDIRAPORTTI

Vaikuttajamarkkinoinnin trendiraportti julkaistiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2019. Päivitimme suositun raportin tekstisisältöä elokuussa 2021.

Mitä on 2020-luvun vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on mainonnan muoto, jossa kohderyhmä tavoitetaan sitä koskettavan henkilöbrändin – vaikuttajan, kuten bloggaajan, tubettajan, poliitikon, some-tähden tai vaikkapa urheilijan – kautta. Vaikka vaikuttajamarkkinoinnista edelleen puhutaan usein uutena juttuna, se on tosiasiassa pitänyt pintansa yli kymmenen vuotta, ja sen kehitysvauhti on kiihtynyt jatkuvasti.

Vaikuttajamarkkinoinnin voima on vertaiskokemuksessa: seuraaja luottaa vaikuttajan näkemyksiin ja mielipiteisiin, ja kokeilee sen ansiosta mielellään tuotteita tai palveluita joita vaikuttaja suosittelee. Tai näin olemme ainakin tähän asti ajatelleet asian olevan!

Onko vaikuttajamarkkinoinnilla sijansa myös 2020-luvulla? Entä mitä se tulee konkreettisesti tarkoittamaan – vaikuttajalle itselleen tai yrityksille, jotka hyödyntävät vaikuttajamarkkinointia osana oman brändinsä vahvistamista tai vaikkapa myynnillisten tavoitteiden toteutumista?

Selvittääksemme vaikuttajamarkkinoinnin 2020-luvun tärkeimmät trendit, kurkkasimme kristallipalloon yhdessä Suomen nimekkäimpien vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisten kanssa loppuvuodesta 2019. Päivitimme sisältöä elokuussa 2021 Otavamedian omien asiantuntijoiden trendineniä käyttäen.

Tälle sivulle on kerätty kymmenen trendiä, jotka vaikuttajamarkkinoinnissa on syytä ottaa huomioon. Sivun lopusta löydät yhteystietomme, mikäli kaipaat asiantuntijan neuvoja vaikuttajamarkkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vaikuttajamarkkinointi osaksi markkinoinnin strategista suunnittelua

Kokemuksemme mukaan 2020-luvulla vaikuttajamarkkinointi otetaan osaksi markkinoinnin kokonaissuunnittelua aiemman kampanjamaisen lähestymisen sijaan. Tämä on erittäin iloinen uutinen vaikuttajille ja tuottajille! Pitkäjänteinen, strateginen tekeminen vaatii vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseltä myös entistä enemmän ammattimaisuutta – niin vaikuttajilta kuin yrityksiltäkin. 

Vaikuttajamarkkinointi tulee myös skaalautumaan entistä tehokkaammin, ja lyhytaikaisesta sisältöyhteistyöstä mennään kohti pidempiaikaisia yhteistyösopimuksia. 

Lainaus Senni Niemi

Pitkäaikaisia kumppanuuksia useammassa kanavassa

Vaikuttajat toivovat tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnilta erityisesti pitkäaikaisia kumppanuuksia heitä henkilökohtaisesti kiinnostavien tai koskettavien brändien kanssa. Pitkäaikaisen yhteistyön toivotaan mahdollistavan sellaisen sisällön tuottamisen, joka ei omin voimin onnistuisi – sisältö halutaan viedä seuraavalle tasolle. 

Brändilähettilyyteen olennaisena osana kuuluu myös monikanavaisuus, eli yhteistyön näkyminen läpi sekä vaikuttajan käyttämän kanavavalikoiman että mahdollisesti myös ostetun median kanavien. Unohtamatta yrityksen omia kanavia!


Sitaatti Natalia Salmela

Tulevaisuudessa vaikuttajat ovat entistä aktiivisemmassa roolissa kaupallisen yhteistyön merkeissä. Aktiivisuus voi tarkoittaa esimerkiksi tuote- tai palvelukehitystä – enää pelkkä nimen ja kasvojen antaminen valmiille tuotteelle tai palvelulle ei ole ainoa ratkaisu. 


Sitaatti Sara Parikka

Tällä vuosikymmenellä vaikuttajamarkkinoinnilla ei ole yläikärajaa

Vaikuttajamarkkinointi on kasvanut yhdessä kohderyhmänsä kanssa. Tulevaisuudessa vaikuttajakenttä laajenee entisestään: tulevaisuuden vaikuttaja voi olla vaikkapa urheilija, näyttelijä tai poliitikko. Uusien vaikuttajien kautta saavutetaan aiempaa tehokkaammin myös uusia kohderyhmiä. 

Aikuisväestön ostopotentiaali houkuttaa yrityksiä entistä enemmän vaikuttajamarkkinoinnin pariin. Vaikuttajien kirjo on laaja, ja monen eri segmentin yleisö on heidän kauttaan tavoitettavissa.

Sitaatti Joonas Pesonen

Myös monet ”konkarivaikuttajat” alkavat lähestyä kolmekymppisiään, jonka myötä myös sisällöt ovat pikkuhiljaa kokeneet muodonmuutoksen.

Jo nyt on havaittavissa etenkin tubettajien suunnalla kasvukipuilua. Enää ei olla 20-vuotiaita, jolloin on luonnollista, että opiskeluajoista tai kotona asumisesta kasvetaan ulos ja tilalle tulee muunlaista arkea.

Kuinka vaikuttajan brändi kohtaa yrityksen brändin?

Jotta vaikuttajamarkkinointi olisi vaikuttavaa jatkossakin, yritysten tulee aidosti miettiä mitä heidän yleisönsä haluaa ja miten heitä pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta tämä onnistuisi, tulee vaikuttajan brändin olla yrityksen oman brändin kanssa yhteensopiva. 


Sitaatti Jenni Ukkonen

Kun täydellinen match syntyy, on kaupallinen yhteistyö seuraajankin silmään luonnollista. Tulevaisuudessa pärjäävät ennen kaikkea ne vaikuttajat, jotka onnistuvat vaalimaan uskottavuuttaan ja sitoutumaan pidemmäksi aikaa tiettyihin brändeihin. Isommista vaikuttajista tulee myös tulevaisuudessa todennäköisesti entistä valikoivampia, jonka myötä ”kaupallinen silppu” tulee vähentymään.


Sitaatti Minna Hirvonen

Näissä kanavissa tehdään 2020-luvun vaikuttajamarkkinointia

Pinnalla B2C-yleisössä: Podcastit ja muut audiosisällöt, TikTok, Instagram Stories, YouTube (myös muissa, kuin nuorisokohderyhmässä), Snapchat, Twitch, kanavien yhdisteleminen.

Sitaatti Salla Erkkilä
Lainaus bloggaajien vastauksista

Pinnalla B2B-yleisössä: Podcastit, videotuotannot, LinkedIn, Twitter, Instagram

Sitaatti Maria Sillanpää
Lainaus Instagramin käytöstä
Lainaus Marko Suomi

Selkeämmät pelisäännöt onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin tekemisen tueksi

Niin vaikuttajat kuin yrityksetkin toivovat, että tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnin tekemisen raameina toimisivat aiempaa selkeämmät pelisäännöt. Läpinäkyvyys kaupallisen yhteistyön osalta on tärkeää jatkossakin. Erityisesti vaikuttajien oikeudet, palkkiot, jaksaminen ja kehittyminen mietityttävät vaikuttajia.

Otsikoissa ovat olleet vaikuttajien jaksamiseen liittyvät haasteet – julkinen työ kovine paineineen on aiheuttanut jopa masennusta ja loppuunpalamisia vaikuttajien keskuudessa. Myös yritysyhteistyöstä saatavat korvaukset mietityttävät vaikuttajia, ja sisällöntuotantoon käytetylle ajalle toivotaan asianmukaisia korvauksia. 


Sitaatti Pirita Valtonen

Entä kuka vaikuttajien oikeuksia valvoo jatkossa – tarvitaanko apuun jopa vaikuttajien oma ammattiliitto? 


Sitaatti Joonas Pesonen

Yksittäisistä kampanjoista kohti isoja ilmiöitä – online & offline vaikuttajamarkkinoinnissa

Tulevaisuuden vaikuttajamarkkinointi ei ole pelkkiä sosiaalisen median julkaisuja, vaan mukaan tahdotaan myös perinteinen digitaalinen mainonta sekä esimerkiksi live-tapahtumat. Vaikuttajayhteistyö halutaan viedä uudelle tasolle – onnistuakseen mukaan tarvitaan kattavan mediavalikoiman lisäksi riittävä budjetti. 

Digitaalisen vaikuttajamarkkinoinnin rinnalle toivotaan fyysistä kohtaamista seuraajien kanssa. Erilaiset seuraajille lisäarvoa tuottavat tapahtumat nähdään hyvänä mahdollisuutena rakentaa suhdetta brändin, vaikuttajan ja seuraajien välille. Myös fanitapahtumat kiinnostavat edelleen – etenkin nuoremmalle kohderyhmälle vaikuttajat ovat edelleen suuria idoleita. 

Kohtaamisia toivotaan niin jo olemassa oleviin tapahtumiin (esimerkiksi festarit) kuin omille seuraajille räätälöityihin, vaikuttajan käsittelemiin aihepiireihin sopiviin teemoihin liittyviin uusiin tapahtumiin.


Sitaatti Joona Haatainen

Merkityksellisyys nostaa päätään vaikuttajamarkkinoinnissa

Tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnin toivotaan kykenevän muuttamaan maailmaa konkreettisesti. Vaikuttajalle itselleen tärkeät aihepiirit siityvät luontevasti myös osaksi vaikuttajamarkkinointia.


Sitaatti Inna-Pirjetta Lahti

Vaikuttajat toivovat tulevaisuudessa saavansa lisää mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ja yhteistyön näkökulman toivotaan olevan lähtökohtaisesti nimenomaan vastuullisuudessa.


Sitaatti Miisa Rotola-Pukkila

Vaikuttajat ovat tulevaisuudessakin idoleita ja edelläkävijöitä, joiden valintoja ja tottumuksia seurataan ja kopioidaan mielellään. Vaikuttajien kantama sosiaalinen vastuu kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Vastuu näkyy paitsi siinä, minkälaisia päätöksiä vaikuttajat tekevät, niin myös siinä, kuinka he tuovat ne esille.

Vaikuttajayhteistyön päätäntävalta yrityksiltä vaikuttajille

Perinteisesti vaikuttajamarkkinoinnissa aloite on tapahtunut yrityksiltä vaikuttajiin päin. Tulevaisuudessa suunta voikin olla päinvastainen: vaikuttajat itse päättävät mikä brändi sopii parhaiten yhteen heidän tuottamansa sisällön kanssa, ja mitä yrityksiä he tahtovat omilla kasvoillaan edustaa. 

Kun suunta on vaikuttajalähtöinen, paranevat todennäköisesti vaikuttajamarkkinoinnin tuloksetkin, sillä vaikuttaja tuntee oman yleisönsä parhaiten. Suunnan muutoksessa tarvitaan myös agentuurien apua ja tarkkaa kuuntelukorvaa sille, minkälaisia yrityksiä heidän vaikuttajansa tahtovat edustaa.

Sitaatti Inari Fernandez

Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen muuttaa lähemmäksi liiketoimintatavoitteita

Tulevaisuuden vaikuttajamarkkinointi kaipaa tuekseen liiketoiminnan tavoitteista johdetut mittarit.

Jotta vaikuttajamarkkinointiin uskalletaan investoida, vaikuttajamarkkinoinnin liiketoiminnallinen vaikutus tulee pystyä osoittamaan. Pelkkä ensimmäisen klikkauksen, tavoittavuuden tai sitoutumisen (engagementin) mittaaminen ei tulevaisuudessa tule riittämään, vaan mittareilta kaivataan konkreettista näkymää siihen, miten vaikuttajamarkkinointiin tehty panostus näkyy kassavirrassa tai brändimielikuvissa. 

2020-luvulla vaikuttajamarkkinointi ei ole enää pelkkä ”sisäänheittotuote”, vaan tavoitteena voi olla myös esimerkiksi lojaliteetin kasvattaminen. Mittaamisen arvoista on esimerkiksi se, tavoitetaanko vaikuttajamarkkinoinnilla vaikkapa sellaisia ostajia, joista voi tulla pidempiaikaisia kanta-asiakkaita.


Sitaatti Joona Haatainen

Yhteenveto – kiinnitä näihin asioihin huomiota suunnitellessasi vaikuttajamarkkinointia

Lyhyenä yhteenvetona vaikuttajamarkkinoinnin trendiraportistamme kannattaa ottaa talteen ainakin seuraavat ohjenuorat tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelun tueksi:

1: Ota vaikuttajamarkkinointi osaksi markkinoinnin kokonaisuuden strategista suunnittelua.

2: Suosi monikanavaisuutta ja pidempiaikaisia kumppanuuksia.

3: Älä jumiudu vaikuttajamarkkinoinnin ikästereotypioihin – vaikuttajamarkkinointi voi puhutella myös aikuis- ja jopa vanhusväestöä!

4: 2020-luvun vaikuttajamarkkinoinnin kanavavalikoima on laaja – käytä sitä ennakkoluulottomasti.

5: Pohdi tarkkaan oman brändisi ja vaikuttajan brändin yhteensopivuutta.

6: Vaikuttajakin on ihminen – myös hänen työhyvinvointinsa tulisi olla sinulle tärkeä asia.

7: Älä turhaan suunnittele pelkkiä yksittäisiä kampanjoita: vaikuttajamarkkinointi voi parhaimmillaan luoda ilmiöitä.

8: Tuo rohkeasti esille brändisi edustamia arvoja sekä brändisi ja vaikuttajan yhdistäviä tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita.

9: Tee vaikuttajien lähestyminen yritykseesi helpoksi. Yhteistyö on hedelmällisintä, kun vaikuttajalla on aito kiinnostus brändiäsi kohtaan.

10: Suunnittele vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet ja mittaaminen aina omista liiketoimintatavoitteistasi lähtien.

Vaikuttajamarkkinoinnin trendiraporttiin näkemyksensä antoivat:

Ranta aurinkolasit

Anna Koskela, bloggaaja, Tämä matka

Anne Nykänen, bloggaaja, Samppanjaa muovimukista

Anu, bloggaaja, Matkataan mutkitellen

Cilla Maria, bloggaaja, From sunset last night to sunrise this morning

Dick Lindertz, bloggaaja, Mukana maku

Hanna Fiskari, bloggaaja, Hurmaavan valkeaa

Hanna Maaria, bloggaaja, Yli pyykkivuorten

Inari Fernandez, tubettaja ja bloggaaja, Äidin puheenvuoro

Inna-Pirjetta Lahti, CEO & Founder, PING Helsinki

Jasmin Kauko, bloggaaja, Munakoisoni ja minä

Jenni Ukkonen, bloggaaja, Jenni Ukkonen

Johanna Suomela, bloggaaja, Maisemaonnellinen

Joona Haatainen, CEO & Strategist, Troot

Joonas Pesonen, bloggaaja ja hotelliketju Clarionin brändilähettiläs, Pesojoonas

Maria Sillanpää, Markkinointi- ja asiakkuusjohtaja, Bonfire Agency

Marko Suomi, Community Manager, Visma Enterprise Oy & podcast-isäntä sekä Twitter-aktiivi, Takakansi-podcast

Miisa Rotola-Pukkila, tubettaja ja Suomen vaikuttavin vaikuttaja 2019mmiisas

Minna Hirvonen, bloggaaja, Glitz & Glam

Natalia Salmela, White Trash Disease -bloggaaja, yrittäjä ja ruokakirjailija

Pirita Valtonen, bloggaaja, Pandamama

Pirkko Schildt, bloggaaja, Meriharakka.net

Reetta Ek, bloggaaja, Sellaista sattuu

Salla Erkkilä, Strategi, Dagmar

Sara Parikka, bloggaaja, Sara Parikka

Senni Niemi,  Head of Marketing, Meltwater Suomi

Sofia Heinonen, bloggaaja, Frutti Di Mutsi

Tanja Huittinen, bloggaaja, Tädin ja tytön matkablogi

Terhi Jaakkola, bloggaaja, Endorfiininmetsästäjä

Thomas Junell, bloggaaja, matkoillablogi.fi

Timo Kiviluoma, bloggaaja, Travel with Timo

666 places -bloggaajat

Suuri kiitos kaikille mukana olleille asiantuntijoille!

Haluatko vinkkejä vaikuttajamarkkinoinnin suunnitteluun?

Kysy asiantuntijaltamme:
Henna Manninen
+358 50 4414309

Ota yhteyttä