Luotettavan tiedon kaipuu on jyrkässä kasvussa. Yllättävää?

Miksi tämä trendi on noussut pintaan? Mitkä muut ilmiöt ja trendit vaikuttavat suomalaisten mediakäyttöön juuri nyt? Ja miten nämä kannattaisi ottaa mainonnan suunnittelussa huomioon?

# Media on jatkuvasti läsnä suomalaisten arjessa

Jatkuva median läsnäolon tunne on sekä yksi vahvimmista että eniten viime vuosina vahvistuneista mediatrendeistä. Suomalaisista 70 prosenttia on jatkuvasti jonkin median tavoitettavissa ja medioiden päällekkäinen käyttö kasvaa. Tapa käyttää nopeasti kulutettavia sisältöjä on vahvistunut, koska aika ei riitä kaikkeen. Toisaalta nopeuden vastapainona halu keskittyä rauhassa lukemaan laaja-alaisia artikkeleita on voimistunut viime vuosien aikana.

 

# Kaipuu luotettavan tahon kokoamaan tietoon kasvanut jyrkästi

Yksi keskeisempiä ilmiöitä on valeuutisten ja yksipuolisen informaation nostama tarve laadukkaille mediasisällöille, jotka taustoittavat ja arvioivat tiedon luotettavuutta. Lähes kaikki suomalaiset, 81 %, kokevat saavansa nykyään liikaa informaatiota joka puolelta ja ovat huolestuneita yksipuolisten tai värittyneiden uutisten ja informaation yleistymisestä. Kaipuu luotettavan tahon kokoamaan tietoon onkin kasvanut viimeisen parin vuoden aikana jyrkästi kaikissa ikäryhmissä. Myös netin maksullisista uutissisällöistä aletaan olla halukkaita maksamaan. Ilmiönä se on noussut eniten vahvistuneiden mediatrendien joukkoon. Tällä hetkellä noin viidennes suomalaisista on halukkaita maksamaan netin uutissisällöistä.

 

# Kiireisessä elämässä mobiilista tulee entistä tärkeämpi väline mediasisältöjen kuluttamisessa

Älypuhelimien yleistymisen myötä mediakäyttö jaksottuu yhä enemmän pieniin hetkiin pitkin päivää.

Jo 39 % suomalaisista käyttää merkittävän osan mediasisällöistä kännykästään ja mobiiliin mediaan liittyvät trendit ovat kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Yleisimpien mediakäyttömotiivien joukossa onkin median käyttäminen aina kun on ”tylsä” hetki. Lisää mobiilin roolista ja sen vaikutuksista voit lukea vierasbloggaajamme Katariina Uljas-Ahlin blogista http://ajankohtaista.otavamedia.fi/blogi/mobiilissa-always-available-on-uusi-normaali

 

# Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset ovat enemmän somesisältöjen lukijoita kuin tuottajia

Some-kulutus jatkaa kasvuaan, suomalaisista 36 prosenttia käy somessa aina kun mahdollista. Somen käyttö korostuu erityisesti alle 30-vuotiailla. Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset ovat enemmän somesisältöjen lukijoita kuin tuottajia. Löytäessään mielenkiintoisia sisältöjä reilu kolmannes suomalaisista välittää niitä mielellään muille, eli halutaan auttaa muita tai vaikuttaa mielipiteisiin. Nuoria lukuun ottamatta suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan koe saavansa merkittävää osaa kiinnostavista sisällöistä muilta.

 

# Median suuret muutokset liittyvät digitaalisuuteen sekä yksilöllisyyden ja kiireen tunteen nousuun

Kiireen tuntu on kasvanut, ja tämän vastapainoksi halu paeta arjesta viihteeseen on yleistynyt. Yleisimpiä tarpeita mediakäyttöön liittyen ovat mukavan ajanvietteen saaminen ja viihtyminen. Viihtyminen on keskeinen mediakäytön motiivi etenkin nuoremmille, kun iän myötä tätä tärkeämmäksi kasvaa halu saada tietoa sekä seurata tuoreimpia uutisia.

Digitaalisuuden myötä kuluttajat haluavat yhä enemmän käyttöönsä heitä itseään koskettavia sisältöjä. Suomalaisista 40 % haluaa digitaalisiin mediasisältöihin mahdollisuuden rajauksiin tai räätälöinteihin. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi, että on mahdollisuus räätälöidä itselleen sopivia kokonaisuuksia, saada suosituksia aiemman käytön perusteella tai nähdä mitä muut ovat suositelleet tai lukeneet eniten.

Kaikki suomalaiset ovat jo netissä, sillä kuukausitasolla käytännössä koko alle 50-vuotias väestö käyttää nettiä ja eläkeikäisistä 65-79-vuotiaistakin 73 %. Netissä ollaan yhä tiiviimmin pitkin päivää, mikä liittyy etenkin mobiilinetin käytön lisääntymiseen. Uutisten ja artikkeleiden lukeminen ruudulta lehden sijaan on kasvanut voimakkaasti. 

 

# Suomalaiset edelleen intohimoisia lukijoita 

Reilu puolet suomalaisista on intohimoisia lukijoita eli he lukevat lähes jatkuvasti jotakin. Viime vuosina intohimoisten lukijoiden määrä näyttää vakiintuneen kaikissa ikäryhmissä. Äänikirjoilla näkyy orastava suosio nuoremmissa ikäryhmissä, 18-24-vuotiaista joka kolmas kuuntelee äänikirjoja mielellään.

Halu keskittyä rauhassa lukemaan laaja-alaisia artikkeleita on voimistunut jo pitkään, yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Suomalaisista 59 % kokee aiempaa tärkeämpänä keskittyä rauhassa lukemaan laaja-alaisia artikkeleita. Mieltymys käyttää mediaa vaihtelee iän mukaan. Alle 40-vuotiaat käyttävät mieluummin nopeasti kulutettavia sisältöjä, kun taas halu keskittyä lukemaan rauhassa laaja-alaisia artikkeleja korostuu yli 40-vuotiailla.

Suomalaisista 40 % haluaa tilata itselleen tärkeät aikakauslehdet kotiin, alle 45-vuotiaistakin joka kolmas. Aikakauslehtien tilaushalukkuus on kasvanut edellisvuodesta yhden prosenttiyksikön ja 18-29-vuotiaiden keskuudessa kolme prosenttiyksikköä.

 

# Pidä mielessä ainakin nämä:

  • Kuluttajat kaipaavat entistä enemmän luotettavan tahon kokoamaa tietoa
  • Mediasisältöjen käyttö kännykällä jatkaa voimakasta kasvua
  • Somen merkitys korostuu alle 30-vuotiailla
  • Kiireen ja nopeuden vastapainona kasvaa tarve viihtyä median parissa sekä toisaalta halu keskittyä rauhassa lukemaan laaja-alaisia artikkeleita

Artikkeli perustuu Kantar TNS:n TNS Mind Monitor vuoden 2017 tutkimusraporttiin.