Perinteikäs talouslehti Osuustoiminta uudistui

Raikas konsepti ulottuu sisältöstrategiasta aina toimituksen työtapoihin ja julkaisun nimeen asti.

Jaa

1. Lähtötilanne

Pellervo-Media Oy julkaisee Osuustoimintakeskus Pellervon Osuustoiminta-lehteä, joka käsittelee johtamista, omistajaohjausta, hallintoa ja taloutta. Lehti on suunnattu osuuskuntien luottamushenkilöille sekä osuustoiminnallisten yritysten hallinnossa ja johdossa työskenteleville.

Julkaisija koki lehden visuaalisen konseptin käyneen jo vanhahtavaksi, ja edellisestä lehtiuudistuksesta olikin jo kulunut aikaa. Lehden ja sen sisällön uudelleenkonseptointi koettiin tarpeelliseksi myös toimituksen työn kannalta, sillä uusittu ja aiempaa vakioidumpi konsepti helpottaisi lehden sisällön suunnittelua ja yksittäisten numeroiden tekemistä.

Myös uudistuksen pohjaksi tehdyn lukijakyselyn vastauksissa toivottiin kevyempää lukukokemusta ja modernimpaa ulkoasua – tinkimättä asiantuntevasta ja hyödyllisestä sisällöstä. Julkaisija koki, että ison uudistusprosessin läpi vienti kiireisen toimitustyön lomassa työllistäisi toimitusta liikaa ja että ulkopuolisista näkemyksistä olisi uudistustyössä hyötyä.

2. Ratkaisu

Otavamedia OMAn asiantuntijat ja Osuustoiminta-lehden tekijät kävivät yhdessä läpi sisältöstrategia- ja konseptiuudistusprosessin. Lehdelle luotiin yhdessä lukijaprofiilit, joiden kautta toimitus pystyy jatkossakin tekemään sisällöllisiä päätöksiä siten, että eri lukijaryhmien tiedontarpeet täyttyvät.

Lehden rakenne, juttupaikat ja kansikonsepti uusittiin. Luotiin sisältö- ja visuaalinen konsepti uudelle Osuustoiminta-lehdelle, jonka nimiö muuttui uuden kansikonseptin myötä muotoon OT.

3. Tulokset

Ensimmäinen uuden konseptin mukainen OT-lehti ilmestyi keväällä 2020. Julkaisija koki lehden olevan ulkoasultaan aiempaa raikkaampi ja modernimpi, ja lukijoilta saatiin hyvää palautetta uudistetusta lehdestä.

Vakioidun lehtikonseptin avulla toimitus pystyy nyt keskittymään aiempaa paremmin lehden sisällön ja juttuaiheiden suunnitteluun. Työpanosta ja kustannuksia säästyy, joten lehdessä voidaan panostaa aiempaa enemmän esimerkiksi kuviin ja kuvituksiin. Tämä tukee lehden visuaalista laatua myös jatkossa.

OT:ssa otettiin iso harppaus sekä tuotteen sisällössä ja visuaalisuudessa että tekemisen tavassa. Arvostan erityisesti sitä sosiaalista hienovirettä, jolla kumppanimme Otavamedia OMAssa tekivät yhteistyötä kanssamme.

Anna Malk
Vastaava päätoimittaja
Pellervo-Median lehdet

Aloitetaan strateginen suunnittelu yhdessä

Päivi Laakso
Asiakasvastaava tuottaja
+358 50 327 5328

Ota yhteyttä

Caset

Tutustu työnäytteisiin.

Caset

Hae inspiraatiota oman menestystarinasi rakentamiseen.