Poikkeuskevät dokumentoitiin Kiillolla videosarjaksi

Kevään 2020 COVID-19-pandemiajakso näkyi Kiilto Oy:ssä räjähdysmäisenä kysynnän kasvuna ja tämän vaatimana töiden järjestelynä. Ajanjakso dokumentoitiin liikkumisrajoitusten vuoksi työntekijöiden kuvaamilla kännykkävideoilla yhteistyössä Otavamedia OMAn kanssa.

Jaa

1. Lähtötilanne

Keväällä 2020 poikkeuksellinen koronapandemia vaikutti monin tavoin Kiillon tuotantoon ja ihmisten tapaan tehdä töitä. Kiilto lisäsi voimakkaasti puhdistus- ja desinfiointiaineiden valmistusta. Töitä ryhdyttiin tekemään vuorotöissä 24/7, ja monet siirtyivät etätöihin.

Koska puhdistus- ja desinfiointiaineiden kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti, Kiilto käynnisti myös täysin uutta tuotantoa hyvin nopealla varoitusajalla. Lisääntynyt tuotanto loi tarpeen uusien työntekijöiden palkkaamiselle, joten Kiillolla oli myös tärkeä työllistävä rooli pandemian aikana.

Otavamedia OMA ja Kiilto halusivat dokumentoida poikkeuksellisen ajanjakson. Tavoitteena oli vahvistaa kuvaa Kiillosta läheisenä ja luotettavana toimijana, joka pystyy muuntautumaan vaihtuviin tilanteisiin ja ottamaan tilanteen haltuun myös kriiseissä. Kiillon työ korona-aikana välittää viestiä vastuullisesta tekijästä, joka on kiinni ihmisten arjessa.

Dokumentaatiolla haluttiin nostaa esiin Kiillon tärkeä rooli taistelussa pandemiaa vastaan ja liittää ajanjakso osaksi Kiillon pitkää satavuotiasta historiaa. Ajatuksena oli palvella myös Kiillon tulevaisuuden tarpeita tallentamalla toimintatavat kriisin aikana. Monet keväällä 2020 syntyneet käytännöt osoittautuvat todennäköisesti toimiviksi myös tulevissa kriisitilanteissa.

2. Ratkaisu

Otavamedia OMA tuotti kevytrakenteisen, nopeasti toteutetun kolmen jakson mittaisen dokumenttisarjan Kiillolle. Aiheina olivat poikkeustilanteeseen reagoiminen, työnteon sujuminen poikkeusaikana, työn uudelleenjärjestely, työntekijöiden joustaminen, työntekijöiden hyvinvointi sekä poikkeusajan tuomat kokemukset. Yhden jakson pituus oli viidestä kuuteen minuuttia.

Dokumentin jaksoja voi käyttää sellaisenaan tai yhdistää ne yhdeksi pidemmäksi dokumentiksi. Jaksoja voi jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai käyttää muissa Kiillon viestinnällisissä tarpeissa.

Dokumenttiin valittiin seitsemän Kiillon työntekijää yrityksen eri tuotantolaitoksista ja erilaisista tehtävistä tuotantoketjussa. Heitä pyydettiin dokumentoimaan työtään ja muuta arkea itse kuvattavien kännykkävideoiden avulla. Dokumentin keskushenkilöitä opastettiin videokuvaukseen käytännön vinkkejä antavalla videolla sekä kirjallisilla ohjeilla. Työntekijät vastasivat materiaalin tuotannosta itse.

Videon päähenkilöille lähetettiin myös kysymyksiä, joihin heidän toivottiin videoilla vastaavan. Lisäksi taltioitiin Teams-palavereja ja -kuoroharjoituksia sekä työntekijöiden Instagram-tarinoita korona-ajalta.

Tästä materiaalista Otavamedia OMA koosti lopullisen dokumentin, jossa oli lisäksi tekstiä, musiikkia ja kevyesti toteutettua grafiikkaa. Otavamedia OMA hoiti myös äänen jälkikäsittelyn ja värimäärittelyn eli tuotti dokumentin julkaisuvalmiiksi. Dokumentti tekstitettiin suomeksi ja englanniksi.

3. Tulokset

Kännyköillä kuvattava dokumentti osoittautui toimivaksi tavaksi tehdä dokumenttia myös aikana, jolloin ihmisten liikkuminen on rajoitettua. Dokumentti välitti Kiillon tarinan pandemiapiikin ajalta Kiillon työntekijöiden itse kertomana. Kiilto jakoi dokumenttia omissa kanavissaan, esimerkiksi Facebook-sivuillaan.

Kiilto Oy:n viestintäpäällikkö Satu Makkonen kertoo: ”Meille on tärkeää, että viestinnästämme välittyy aito kiiltolaisuus: ihmiset, inhimillisyys ja ammattitaito. Halusimme tämän dokumentin kautta tallentaa pienen näkymän tähän erikoislaatuiseen ajanjaksoon tunnelmineen ja tuumineen, mahdollisimman konstailemattomasti. Tämänkaltaisen sisällön tekeminen oli meille mielenkiintoinen ja opettavainen kokeilu ja samalla hauska hyppy kohti tuntematonta.”

”Otavamedia OMAN tiimi pääsi nopeasti ja helposti kärryille sisältöideastamme, ja yhteinen innostus kokeilua kohtaan siivitti koko projektitiimiä tarttumaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti toimeen. Kokeilu oli meille myös sisäisesti tärkeä pelinavaus siihen, miten jokaisen kiiltolaisen tarina on kertomisen arvoinen ja olennainen osa isompaa kokonaisuutta.”

Satu Makkonen
Viestintäpäällikkö
Kiilto Oy

Caset

Tutustu työnäytteisiin.

Caset

Hae inspiraatiota oman menestystarinasi rakentamiseen.