Tulospohjainen mainonta

Tulospohjainen mainonta

Maksa mainonnasta sovittujen tavoitteiden ja saatujen tulosten mukaan.

Display-mainonta

Videomainonta

Sisällön sponsorointi

Ohjaava natiivimainonta

Tulospohjainen mainonta on turvallinen ja tuottoisa mainosmuoto

Suoraperusteinen eli tulospohjainen mainonta on yksi monista tuottoisista keinoista ostaa kohdeyleisöjämme. Tulospohjaisen mainonnan lähtökohtana ovat asiakkaan kanssa sovitut tavoitteet sekä tarkasti mietityt yksikkö/suoritehinnat, joiden perusteella asiakkaan kampanjointia esitetään.

Tulospohjaisessa mainonnassa asiakas ei maksa näkyvyydestä vaan saaduista tuloksista, jolloin tämä mainonnan muoto on mainostajalle turvallinen keino etsiä uusia potentiaalisia kohderyhmiä.

Tulospohjaisen mainonnan muodot

Teemme tulospohjaista mainontaa mm. displayn, videon, sisällön sponsoroinnin sekä ohjaavan natiivimainonnan kampanjoissa.

Display-mainonta

 • Hinnoittelumallit: CPC- (Cost per Click) eli klikkiperusteinen yhteistyö. Tässä tapauksessa esitämme asiakkaan mainontaa useilla eri mainoskoilla läpi Otava RON-verkoston. Verkoston tavoitettavuus on n. 2,3 miljoonaa kävijää/kuukausi. (Lähde: FIAM vk 18-21/2021, AudienceProject) Kun kuluttaja klikkaa mainosta siirtyäkseen asiakkaan sivuille, syntyy laskutusperuste.
 • Erona normaaliin display-mainontaan, joka on näyttöperusteista (CPM =cost per mille), klikkiperusteisessa kampanjoinnissa aikataulutus / budjetti saattaa jäädä avoimeksi tai muuttua, sillä toimivuus ratkaisee. Toimivuutta seurataan CTR% (click-through rate) perusteella.

Videomainonta (Outstream, tunnetaan myös In-feed tai in-article nimellä)

 • Hinnoittelumallit: CPV50% tai CPV100% (Cost per View)
 • Esitämme asiakkaan videoita sisältöjemme yhteydessä ja hinnoitteluperusteet pohjautuvat videonkatselun pituuteen 50% tai 100%. Jokaisesta tavoitetason ylittävästä katselusta, asiakas maksaa CPV-hinnan.
 • Outstream-mainonnan hyviä puolia on sen dataperusteinen kohdistettavuus sekä kuluttajaa arvostava toteutusmalli (vrt. instream, joka pakotettuna heikentää kuluttajan käyttökokemusta). Erityisesti maailmalla Outstreamin suosio on jo ohittanut Instream-mainonnan.

Haluatko päästää kuluttajan maksumuurin taakse? Tutustu sisällön sponsorointiin

Sisällön sponsorointi

 • Tarjoamme ensimmäisenä julkaisijana Suomessa mainostajalle mahdollisuuden sisältöjen sponsorointiin. Mainostaja käytännössä tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden lukea maksumuurin takana olevaa sisältöä.
 • Hinnoittelumalli: CPE (Cost per Engagement)
  Mainostaja maksaa ainoastaan, kun kuluttaja aktivoituu mainostajan viestin parissa. Aktivoiduttuaan mainoksen parissa (esim. vastaamalla mainostajan kysymykseen), pääsee kuluttaja maksumuurin takana olevan sisällön pariin – veloituksetta.
 • Tämä on kuluttajalle ainutlaatuinen mahdollisuus, kuluttaa maksullista sisältöä ilman maksamista. Tämä synnyttää positiivisen muistijäljen kuluttajalle sekä 100% huomioarvon mainostajan viestille – rauhallisessa mediaympäristössä.

Koska et maksa näkyvyydestä vaan saaduista tuloksista, on tulospohjainen mainonta turvallinen keino etsiä uusia potentiaalisia kohderyhmiä.

Uutta! Ohjaava natiivimainonta

 • Tarjoamme mainostajien käyttöön ohjaavaa natiivimainontaa, joka hinnoitellaan lähtökohtaisesti suoriteperusteisesti. Kun kuluttaja klikkaa natiivimainosta, syntyy kustannus siirtyneestä kävijästä. Natiivimainoksessa käytetään aina mainos-tunnistetta erottautumaan muusta sisällöstä.
 • Ohjaava natiivimainonta voidaan ostaa joko ohjelmallisesti (Readpeak), jolloin asiakas itse määrittelee tekstit ja kuvat, tai suoraostona. Suoraostoissa kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan aina yhdessä kaupallisten tuottajiemme kanssa, joilla on paras tuntemus, miten puhutella kävijöitämme, heidän kiinnostuksensa kohteista ja kokemus miten asiakkaan viestiä kannattaa versioida parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
 • Hinnoittelumalli on CPC (pl. Google native display = cpm-perusteinen).

Kysy lisää tulospohjaisen mainonnan eri vaihtoehdoista!

Tehdäänkö tehokasta tulospohjaista mainontaa?

Jukka Pulkkinen
Head of Digital Media Sales
050 390 4851

Ota yhteyttä