Jakelu ja markkinointi

Kalleinta on sisältö, jota kukaan ei kuluta. Me pidämme huolen, että sisältösi todella tavoittavat kohderyhmäsi ja elävät muissakin kuin omissa kanavissasi.

Merkityksellinen vuorovaikutus edellyttää paitsi toimivien sisältöjen luomista, myös niiden jakamista ja markkinointia. Avainkysymys on, mitä haluat kertoa ja kenelle. Me tiedämme miten ja missä kanavissa.

Muotoilemme viesteistäsi tehokkaita kärkiä, joiden avulla saavutamme kohderyhmäsi huomion oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa. Jakelemme ja markkinoimme asiakkaidemme sisältöjä hakukoneiden, uutiskirjeiden, sosiaalisen median ja ostetun median avulla.

Hakukoneoptimointi

Löydetyksi tuleminen on yksi sisältömarkkinoinnin tärkeimmistä tehtävistä, sillä valtaosa verkkosivuston kävijöistä saapuu sivustolle hakukoneiden kautta. Jos sisältösi ei nouse kahdelle ensimmäiselle hakutulossivulle,tiput suurella todennäköisyydellä kokonaan pois potentiaalisten asiakkaidesi valinnoista.

Asiakasymmärrys on elinehtomme. Analysoimme ja yhdistelemme tietoa eri lähteistä niin toimialatasolla kuin asiakaskohtaisesti. Seuraamme aktiivisesti hakutrendejä ja reagoimme niihin nopeasti. Tiedämme, mistä suomalaiset ovat kiinnostuneita ja miten heihin vaikutetaan. Sisältöjen optimointi on yksi työskentelymme kulmakivistä.

Hakukonemarkkinointi

Maksetulla hakukonemarkkinoinnilla parannat sisältöjesi löydettävyyttä kohtuuhinnalla. Tavoitat potentiaaliset asiakkaat Google Adwords- ja Display-verkostojen avulla tismalleen sillä hetkellä, kun he etsivät tietoa tarjoamistasi tuotteista ja palveluista. Mainoksia voi myös kohdistaa hyvinkin tarkasti ja maksat vain klikkauksista, et näkyvyydestä.

Tarjoamme palveluita sivustojen ja sisältöjen hakukoneoptimointiin ja -markkinointiin, koulutukseen ja sparraukseen. Konversion parantaminen lähtee kuitenkin aina liikkeelle laadukkaasta sisällöstä ja kävijää palvelevasta sivustokokonaisuudesta.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median viestinnältä ja markkinoinnilta odotetaan tänä päivänä jo selkeästi mitattavia tuloksia, aivan kuten muultakin liiketoiminnalta. Strateginen suunnittelu ja konseptointi luovat vankan perustan vaikuttavan, tuloksellisen somesisällön tuottamiselle kohderyhmille.

Autamme asiakkaitamme somestrategian ja -konseptin luomisessa, somesisältöjen suunnittelussa ja tuotannossa sekä jakelussa, markkinoinnissa, mittaamisessa, yhteisömanageroinnissa, moderoinnissa ja kanavien kehityksessä.

Uutiskirje

Uutiskirje on yksi tärkeimmistä kanavista, joka ohjaa kävijöitä sisältöjesi pariin. Uutiskirje vaikuttaa myös vahvasti mielikuviin yrityksestäsi. Hyvä uutiskirje poimii yhteen vastaanottajalle relevanteimmat sisällöt, herättää ja innostaa vastaanottajaa klikkaamaan eteenpäin. Tarjoamme palveluita uutiskirjeen ulkoasun ja sisältöjen konseptointiin, sisältöjen suunnitteluun ja tuottamiseen, jakeluun, analytiikkaan sekä jatkokehitykseen.

Ostettu media

Asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattaminen on meille kaiken toiminnan lähtökohta. Autamme heitä tunnistamaan parhaat keinot omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme, että parhaat tulokset syntyvät, kun oman median sisällöt ja ostetun median kampanjat yhdistetään vaikuttavaksi monikanavaiseksi kokonaisuudeksi. Samalla rohkaisemme asiakkaitamme tiiviiseen yhteistyöhön yli yksikkörajojen.

Vahvinkin oma media tarvitsee joskus tukea ostetusta mediasta, joka ohjaa sisältöjen pariin uusia kohderyhmiä ja sitouttaa nykyisiä asioita. Oman median sisällöistä on mahdollista tuottaa esimerkiksi natiiviratkaisuja Otavamedian tunnettuihin brändiympäristöihin sekä yli mediatalorajojen. Näin laitamme sisältösi töihin kumuloimaan liikennettä kattavasti oman ja ostetun median välillä.

Ansaittu media

Ansaittua mediaa voi pitää sen mittarina, että asiat on tehty oikein. Joka toimialaa seuraa joukko medioita, jotka ovat kiinnostuneita mielipiteistä, uutisista ja henkilöistä. Kun omaa mediaa tehdään hyvin ja ostettua mediaa hyödynnetään oikein, sisällöt lähtevät kiertoon ja ansaitsevat tilaa muissa medioissa. Kun tavoitteena on sosiaalisen median jaetuimman tai oman alan ajatusjohtajan paikka, ovat suunnitelmallinen tekeminen, laadukkaat sisällöt ja kohderyhmän tunteminen avainasioita. Meiltä saat ne kaikki.

Mietitään yhdessä, miten sinun sisältöjäsi kannattaa markkinoida.

Ota yhteyttä

Haluatko ohjata oman mediasi pariin uusia kohderyhmiä?

Tutustu ostetun median ratkaisuihin