Strategiat ja konseptointi

Oman median strategia ja konseptoitu tekeminen varmistavat, että jokaiselle omaan mediaan laitetulle eurolle saadaan oikeasti vastinetta.

Oman median strategia

Asiakkaamme saattavat tietää, miten omaa mediaa ja sisältömarkkinointia tehdään, mutta me autamme miettimään miksi.

Oikea-aikainen, vastaanottajalle merkityksellinen, jatkuva ja henkilökohtainen vuorovaikutus osto- ja asiointiprosessin eri vaiheissa edellyttää yrityksen strategiaa toteuttavan oman median sekä markkinointiteknologioiden älykkään hyödyntämisen. Kuluttajat ja päättäjät hakevat tietoa verkosta, ja yritysten täytyy vastata tähän tarpeeseen ja olla saavutettavissa silloin, kun se asiakkaille sopii. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän asiakaskohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien prosessien ja toimintojen yhdistämistä.

Oman median strategia on konkreettinen työkalu, joka auttaa arjen keskellä linjaamaan:

  • Mistä asioista kerrotaan?
  • Mihin keskusteluihin osallistutaan?

Rakennamme oman median strategiat yhdessä asiakkaidemme kanssa. Käytämme strategiatyön pohjana asiakkaamme liiketoiminnan tavoitteita tai toiminta-ajatusta. Määrittelemme omalle medialle tavoitteet sekä keinot niiden toteuttamiseksi ja vaikuttavuuden seurantaan. Osana strategiaa määrittelemme yhdessä myös kohderyhmäprofiilit sekä kanavat ja keinot, joilla kohderyhmät tavoitetaan eri tilanteissa. Oma media ei voi olla kaikkea kaikille, mutta eri kohderyhmille voidaan määritellä eri tavoitteet.

Konseptisuunnittelu

Jokaisen yksittäisen sisällön tai teon tulee palvella strategiassa määriteltyä kokonaisuutta, eri kanavissa hieman eri tavoilla. Käytännön työssä konsepti varmistaa, että keskeiset aiheet tulevat monipuolisesti ja johdonmukaisesti käsitellyiksi. Selkeä konsepti rytmittää oman median sisällöt vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, kuljettaa asiakasta strategiassa määritellyllä palvelupolulla eteenpäin ja auttaa tekijöitä pitämään yllä haluttua laatutasoa.

Me hallitsemme konseptoinnin kaikkiin kanaviin ja isompiinkin kokonaisuuksiin. Valitsemme yhdessä oikeat kanavat ja määrittelemme niihin soveltuvat sisällöt. Kaikissa kanavissa ei tarvitse olla läsnä, kunhan valitsee huolellisesti oman toiminnan kannalta ne oikeat. Tärkeä osa konseptia on avainsanojen määrittely sekä sisältöjen jakelun ja markkinoinnin suunnittelu eri kanaviin.

Taidokkaasti konseptoitu oma media voi olla asiakkaasi elämässä tai liiketoiminnassa mukana joka päivä.

Eikö sisältömarkkinointi tuo toivottua tulosta? Ratkaistaan tilanne yhdessä.

Risto Laine
Myyntijohtaja
0400 678 188

Ota yhteyttä