Oman median strategia

Asiakkaamme saattavat tietää, miten omaa mediaa ja sisältömarkkinointia tehdään, mutta me autamme miettimään miksi. 

Yrityksen tai organisaation oman median tavoitteena on – ostetun ja ansaitun median rinnalla – toteuttaa yrityksen strategiaa ja edistää liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. Tässä onnistutaan vain silloin, kun oman median sisällöt aidosti kohtaavat kohderyhmäsi tarpeiden kanssa ja tavoittavat heidät juuri oikealla hetkellä. Vieläpä osuvalla tavalla puhuteltuna.

Oman median strategia on konkreettinen työkalu, joka auttaa kiireisessä arjessa linjaamaan, mistä asioista kerrotaan ja mihin keskusteluihin osallistutaan. Rakennamme asiakkaillemme oman median strategian työpajassa, jossa linjaamme oman median tavoitteet ja valitsemme keinot niiden toteuttamiseksi ja vaikuttavuuden seurantaan. Käytämme työskentelyn pohjana asiakkaamme liiketoiminnan strategiaa tai toiminta-ajatusta. 

Oman median tavoitteet voivat jakaantua osatavoitteisiin, jotka voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen. Oma media ei voi olla kaikkea kaikille, mutta eri kohderyhmille voidaan määritellä eri tavoitteet. Työpajassa määrittelemme kohderyhmäprofiilit, kanavat ja keinot, joilla kohderyhmät tavoitetaan eri tilanteissa tai ostopolun jokaisessa vaiheessa. Teemme tarvittavat taustakyselyt ja analysoimme ne valmiiksi.

Eikö sisältömarkkinointi tuo toivottua tulosta? Ratkaistaan tilanne yhdessä.

Risto Laine
Myyntijohtaja
0400 678 188

Ota yhteyttä