Suunnittelu ja tuotanto

Sinä tiedät mitä haluat kertoa, me hallitsemme vaikuttavat sisällöt kaikkiin kanaviin. It´s a match.

Oman median tärkein tehtävä on tehdä brändistä kohderyhmilleen tuttu ja helposti tavoitettava.

Suunnittelemme ja tuotamme kohderyhmiä kiinnostavaa, sitouttavaa ja jaettavaa sisältöä, joka auttaa asiakkaitamme saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet. Tekemisemme ytimessä on sisältöjen merkityksellisyys ja vaikuttavuus. Journalistinen osaamisemme takaa sisältöjen laadun sekä niiden tehokkaan tuotannon. Näin asiakkaamme aika säästyy muuhun.

Asiakas- ja sidosryhmälehdet

Ajoittain kaoottisessa maailmassa on oma arvonsa sillä, että joku on lukijan puolesta valinnut hyvän, määritellyt tarpeet täyttävän lukupaketin, joka kaiken lisäksi tulee kotiin tai työpaikalle. Jos julkaiset laadukkaasti toteutettua lehteä, se muistuttaa saajaansa olemassaolostasi, antaa tietoa ja viihdyttää sekä kertoo, että arvostat häntä. Printtilehti onkin noussut uuteen arvoon sitouttajana ja lojaliteetin lujittajana.

Otavamedialla on pitkä historia ja osaaminen painettujen lehtien tuottamisessa. Kuten muussakin sisällöntuotannossa, myös painetussa mediassa kiinnitämme yhä suurempaa huomiota yrityksen strategiaa toteuttavaan sisältöön ja merkityksellisyyteen: lehdessäkin jokaisen jutun ja juttupaikan on työskenneltävä määriteltyjen tavoitteiden eteen.

Verkkosisällöntuotanto

Verkko tarjoaa julkaisijalle määrättömiä mahdollisuuksia. Vaarana on, että sisällöt uppoavat osaksi sisältöjen massaa, joka ei kohtaa kuluttajaansa. Tulokset jäävät helposti uupumaan. Tuloksellisuus vaatii hyvää suunnittelua alkaen tavoitteiden ja mittareiden asettamisesta. Myös kohderyhmät ja niiden mediakäyttäytyminen on tunnettava, ja kanavat valittava oikein. Analytiikan tuntemus on perusta sekä sisältöjen suunnittelulle että tulosten seurannalle.

Mutta ennen kaikkea tulosten saavuttaminen vaatii hyvin toimitettuja sisältöjä: journalistisesti oivaltavia juttuja, arkea auttavia vinkkejä, tunnetta hyödyntäviä videoita, opastavia animaatioita ja tehokkaita kuvia ja kuvituksia. Kun tähän yhdistää strategiaan perustuvan hakukoneoptimoinnin ja sisältöjen tehokkaan markkinoinnin, syntyy se vaikuttava paketti, jonka tarjoamme kumppaneillemme.

Luova suunnittelu ja valokuvaus

Visuaalisuuden roolia markkinoinnissa ja viestinnässä ei voi tarpeeksi korostaa. Kuva saattaa ratkaista, klikataanko juttua, avataanko lehti, tartutaanko uutiseen tai ostetaanko palvelua. Visuaaliset ratkaisut välittävät ajatuksia ja tunteita, auttavat oivaltamaan ja tukevat viestin perille menoa. Samalla harkittu visuaalinen ilme varmistaa, että brändikokemus säilyy yhtenäisenä kaikissa kohtaamispisteissä asiakkaasi kanssa.

Graafinen suunnittelu on kiinteä osa kaikkea tekemistämme konseptoinnista sisältöjen toteuttamiseen. Graafisten suunnittelijoidemme käsissä syntyvät:

  • Konseptit
  • Ulkoasusuunnittelu
  • Taittotyöt
  • Datan visualisointi
  • Kuvitukset
  • Animaatiot
  • Kuvasuunnittelu

Meille valokuvaavat vain hyväksi havaitut, laadukkaat kuvaajat, joilla on hallussa myös keinot saada kuvattavat rentoutumaan. Konseptien rakentamisessa kuvamaailman määrittely on olennainen osa, ja sisältöjen tuotannossa kuvasuunnittelu kuuluu vakiintuneeseen prosessiin. Kuvaamme asiakkaillemme myös erillisiä kokonaisuuksia esimerkiksi kuvapankkikäyttöön.

Haluatko saada oman median tukemaan tavoitteitasi?

Risto Laine
Myyntijohtaja
0400 678 188

Ota yhteyttä

Miten sisällöstä tuli tärkeä osa Alkon asiantuntevaa ja vastuullista asiakaspalvelua?

Tutustu caseen