Vuosiraportti

Vuosiraportti alias vuosikertomus. Jokavuotinen ponnistus. Tekijöistä raportti on usein työläs, mutta lukijamäärät voivat jäädä pieneksi. Tuntuuko tutulta? Tehdään jotain toisin.

Hyödyllisempi ja helpompi vuosiraportti

Vuosiraporttia tehdään vakiintuneen tavan mukaan ja se on tyypillisesti valtava ponnistus tekijöilleen. Siitä huolimatta lukijamäärä on usein melko pieni. Vuosiraportin tärkein tehtävä on kommunikoida yrityksen pääviesti ja siihen liittyvät vuoden tärkeimmät tapahtumat sekä talousluvut selkeästi. Muut kuin taloudelliset näkökulmat kohderyhmineen ja niiden potentiaali jäävät helposti hyödyntämättä.

Vuosiraportti on paljon muutakin kuin talouskooste. Sen sisällöiltä vaaditaan yhä enemmän aitoutta, läpinäkyvyyttä ja moniäänisyyttä perinteisten juhlapuheiden tai johdon yksinpuhelun sijaan. Moniäänisyydellä voidaan vahvistaa aidompi ja luotettavampi kuva yrityksestä. Vuosiraportin käyttäjiä kiinnostaa numeroiden ja tulevaisuuden tavoitteiden avaaminen konkreettisilla esimerkeillä, tiedoilla ja tarinoilla. Eri kohderyhmien huomioimisella raporttia voidaan hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin.

Jos haluat, että vuosiraporttinne kiinnostaa johtoryhmäsi lisäksi myös henkilöstöä tai kumppaneitasi, kannattaa aiheita käsitellä konkreettisemmin ja kohderyhmiä pohtia jo konseptia ja formaattia suunniteltaessa.

Kerran vuodessa julkaistavasta raportista verkkopalveluksi

Verkossa vuosiraportin tulisi olla vuorovaikutukseen tähtäävä palvelu. Vuosiraportin mieltäminen palveluksi avaa paljon uusia mahdollisuuksia: se tuo investoinnille lisähyötyjä ja pidemmän elinkaaren ja helpottaa samalla raskaaksi miellettyä tekoprosessia. Onnistuneista projekteista ja tapahtumista voidaan kertoa jo tuoreeltaan, ei vasta seuraavan vuoden puolella. Osa sisällöstä on myös mahdollista toteuttaa syötteinä yrityksen muilta sivustoilta, vaikkapa blogista. Vuosiraportin tulisi olla ympäri vuoden käytössä oleva työkalu, jossa jatkuvasti päivittyvän tiedon lisäksi julkaistaan talouskooste kerran vuodessa.

Osallista ja perehdytä interaktiivisen sisällön avulla

Raskaiden taulukoiden lukua voidaan verkossa helpottaa vaikkapa korostamalla valittua riviä tai sallimalla lukijalle mahdollisuus vertailla juuri hänelle tärkeää tietoa, esimerkiksi valitsemalla, mitkä taulukon sarakkeet näytetään.

Tietyistä sisällöistä voidaan tuottaa verkkokoulutusosio, jolloin raportin sisältö tukee myös työntekijöiden perehdyttämistä ja mahdollista oppilaitosyhteistyötä. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi erilaiset testit ja klikattavat grafiikat. Testit ovat myös kumppaneille kiinnostava tapa tutustua yritykseen.

 

Vuosikertomus uudella tavalla?

Kohderyhmien potentiaali käyttöön

Vuosiraportilla jaetaan sidosryhmille hyödyllistä tietoa ja luodaan positiivista yritysmielikuvaa. Sen avulla voidaan kertoa, mitä onnistunut projekti tai tulos tarkoittaa yritykselle, mitä työntekijöille tai asiakkaille tai onko sillä yhteiskunnallista vaikutusta. Yritykselle vuosiraportti voi olla myös perehdytyksen ja sitouttamisen apuväline. Työntekijöille se voi olla hyödyllinen tietolähde. Vuosiraportin avulla voidaan viestiä asiakkaille ja kumppaneille yrityksen arvoista ja toimintatavoista – eli siitä miksi juuri tämän yrityksen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Sijoittajille raportti voi kertoa, mihin tulevaisuudessa tähdätään.

Kullekin kohderyhmälle tärkein tieto tulee olla näkyvissä ja helposti löydettävissä, ei monen klikkauksen takana. Myös erilaiset selaustavat on hyvä huomioida varsinkin laajoissa kokonaisuuksissa, jollainen vuosiraportti usein on. Kun kaikki kohderyhmät huomioidaan jo suunnittelun alkaessa – sisältöstrategiassa, konseptissa ja sivuston rakenteessa – lopputulos kiinnostaa laajemmin ja on helppokäyttöisempi.

Vuosiraportti_suunnittelu

Suunnittele vuosiraportin sisältö verkossa toimivaan ja löydettävään muotoon

Verkkovuosiraporttia tehdessä tulisi muistaa samat lainalaisuudet kuin muissakin verkkosisällöissä:

  • Kaiken sisällön tulisi toimia eri päätelaitteilla – myös lukuosioiden.
  • Sisällön tulisi olla hakukoneoptimoitua, jotta se tavoittaisi yleisönsä.
  • Sisältöä kannattaa myös palastella helposti luettavaan ja jaettavaan muotoon.
  • Vuosiraportista haetaan usein spesifiä tietoa, joten siinä tulisi olla helppokäyttöinen ja näkyvällä paikalla oleva hakutoiminto. 

Tietoa kannattaa jakaa eri muodoissa: käytä tiiviitä faktanostoja, laadukkaita kuvia, grafiikkaa, videoita tai podcasteja. Sisällön tulisi huomioida erilaiset luku- ja käyttötottumukset sekä nopean että syvällisemmän tiedon hakijat. Sekä rakennetta selkeyttämällä että hakutoimintoa kehittämällä vuosiraportista saadaan hyödyllisempi ja käytettävämpi.

Onko vuosiraporttikumppanin etsintä sinulle ajankohtaista?

Risto Laine
Myyntijohtaja
0400 678 188

Ota yhteyttä