Helsingin kaupunki – Käänteentekevää puhetta

Miten käsitellä aihetta, jolla on edelleen tabun maine ja nostaa aihe julkiseen keskusteluun samalla kohderyhmä huomioiden? Helsingin kaupunki, Otavamedia ja kokemusasiantuntijat eli seniorit lähtivät yhdessä avaamaan tärkeää aihetta – ikäihmisten mielenterveyttä – podcast-sarjan avulla.

Jaa

1. Lähtötilanne

Helsingin kaupungin sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille toteutettiin vuonna 2022 podcast-sarja ikääntyvien kaupunkilaisten mielenterveys- ja päihdehaasteista. Tavoitteena oli käsitellä sekä tilaajan että tekijöiden mielestä aivan liian vähälle huomiolle jäänyttä aihepiiriä inhimillisellä otteella ja lämmöllä, mutta mahdollisimman suorapuheisesti.

Syntyi viisiosainen sarja Käänteentekevää puhetta, joka otettiin kuulijoiden parissa vastaan erittäin suurella mielenkiinnolla. Mielen hyvinvointia tukevalle sisällölle tuntui olevan kysyntää ja niinpä päämääränä olikin laajentaa kohderyhmää senioreille itselleen.

”Tavoitteemme on ollut rikkoa mielenterveyteen liittyviä tabuja ja nostaa julkiseen keskusteluun mielen hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä jo ennen varsinaisten vaikeuksien syntymistä”, kertoo EU:n Kestävän kasvun projektipäällikkö Maarit Ajalin Helsingin kaupungilta.

Podcast on meille itsellemme, mutta myös kohderyhmällemme verrattain uusi mediamuoto. Se on kuitenkin niin helppokäyttöinen, että uskomme sen tavoittavan eläkeläisiä laidasta laitaan hyvin.

Maarit Ajalin
Projektipäällikkö
EU:n Kestävän kasvun ohjelma

2. Ratkaisu

Uuden tuotantokauden alkajaisiksi tekijätiimi päätti kutsua mukaan suunnittelutyöhön asiantuntijoista parhaat eli seniori-ikäisiä henkilöitä itseään.

”Iloksemme saimmekin haastettua mukaan paitsi ideoimaan myös esiintymään valtavan rohkeita ja monipuolisesti kokeneita ikäihmisiä, joilla on kokemusta muun muassa sosiaalisesta kuntoutuksesta Tsempistä, Sateenkaarisenioreista, HIV-positiivisten Positiiviset-ryhmästä sekä Peesi-ryhmästä, joka on päihteitä käyttävien läheisille. Myös HelsinkiMissio halusi lähteä mukaan yhteistyökumppaniksi edistämään tärkeää asiaa”, kertoo Otavamedian podcast- ja videotuotannoista vastaava tuottaja Sanna Grav

Yhdessä senioreiden, Helsingin kaupungin ja Otavamedian kanssa suunniteltiin ja toteutettiin viisiosainen sarja, joka on julkaistu lokakuun 2023 alussa Helsinki-kanavalla ja Spotifyssa. Sarja on erinomaisen hyödyllistä ja ajatuksia herättävää kuunneltavaa paitsi ikäihmisille myös ikääntyvien nuoremmille läheisille. 

”Esiintyjien elämänkokemuksesta on valtavasti oivallettavaa meille hieman nuoremmillekin. Oikeastaan vasta tämän prosessin varrella aloin itsekin ymmärtää, kuinka esimerkiksi kahden sukupolven takaiset sotatraumat vaikuttavat vielä minussa itsessäni. Ehkäpä nyt pystyn paremmin olla välittämättä niitä eteenpäin omalle jälkikasvulleni”, pohtii tuottaja Sanna Grav.

Käänteentekevää puhetta -podcast. Toinen kausi: Elämän nälkä – keskustelua ikääntyneiden mielen hyvinvoinnista.

Kuuntele podcastin toinen kausi


Kuuntele kausi 2 jakso 1 Tyhjyys ja puhetta eläkkeelle jäämisestä

3. Tulokset

Henkilökohtaisen ja monenlaisia, ristiriitaisiakin tunteita herättävän aiheen käsitteleminen vaati avoimen, turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jonka rakentamiselle Otavamedian natiivitiimin tekijät antoivat rauhassa aikaa. Taustatyöhön sekä sisällön suunnitteluun ja toteutukseen sitoutunut ääniteknikko Miika Kainusta ja tuottaja Sanna Gravista koostuva ydintiimi pysyi samana koko tuotantoprosessin ajan.

Maarit Ajalin kokeekin yhteistyön sujuneen mutkattomasti.

”Sannan ja Miikan kanssa on ollut todella antoisa työskennellä. Olemme voineet luottaa heidän ammattitaitoonsa ja näkemykseensä herkässä aiheessa”, hän kehaisee.

Myös Otavamedialla kiitellään mielenkiintoisesta ja tekijöiden kannalta erityisen mielekkäästä, merkityksellisestä yhteistyöstä.

”Helsingin kaupunki on asiakas, joka rohkeus toteuttaa monikanavaista viestintää eri kohderyhmille on ilahduttanut vuosien mittaan useasti. Niin teksti-, video- kuin audiosisältöihin liittyvä yhteistyö on ollut aina sujuvaa ja todella palkitsevaa. Ennen kaikkea arvostan asiakkaassamme sitä, ettei se päästä meitä tekijöitä helpolla, vaan haastaa ajattelemaan syvemmin, laajemmin ja luovemmin. Laadusta ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tinkiä!”, Sanna Grav pohtii.

Niin teksti-, video- kuin audiosisältöihin liittyvä yhteistyö on ollut aina sujuvaa ja todella palkitsevaa.

Eläkkeelle siirtyminen, kuten muutkin elämän suuret siirtymä- tai taitekohdat pitävät todennetusti sisällään kohonneen riskin mielenterveyden ongelmille, kuten masennukselle ja päihteiden liikakäytölle. Yksinäisyys, tyhjyyden ja arvottomuuden tunne sekä esimerkiksi edelleen vallalla oleva puhumattomuuden kulttuuri ovat vakavia haasteita, joita podcast ratkoo tarjoamalla tietoa, kiehtovaa keskustelua sekä opastusta matalan kynnyksen avun löytämiseen esimerkiksi erilaisista vertaistukiryhmistä.