Tavoitteet ja mittarit

Tavoitteet ja mittarit

Sisältömarkkinointi on aidosti hyödyllistä vain, jos sen tekemistä ohjaavat realistisesti asetetut tavoitteet. Tavoitteet voivat ohjata tekemistä ainoastaan, jos niiden toteutumista mitataan relevanteilla mittareilla.

Miksi oma media tarvitsee tavoitteita?

Jotta voit varmistaa, ettet tee sisältöjä vain tekemisen vuoksi vaan että jokainen panostus toteuttaa isoa kuvaa.

Miten mittaaminen ohjaa tekemistä?

Konkreettisten mittareiden turvin sinun on helppo nähdä, poikkeaako tulos tarkoitetusta ja miksi. Silloin voit tarkentaa toiminnan suuntaa tarvittavilta osin.

Kuinka pääsen alkuun

Ajatuksia ja tavoitteita kirkastamalla, pilkkomalla ja kirjaamalla. Ulkopuolinen näkemys ja ohjattu työpaja auttavat kummasti.

Onko sisällöistänne sukeutunut viidakko, jonka hyödyistä sinulla on vain hämärä aavistus?

Et ole yksin – moni rämpii samassa suossa. Tällöin on syytä palata juurille:

  • Miksi alun perinkään teemme sisältöjä?
  • Mitä haluamme saada niillä aikaan?
  • Kuinka mittaamme, että sisällöt toimivat, kuten haluamme?

Toisin sanoen tarkistakaa tavoitteenne – tai asettakaa ne, jos niitä ei vielä ole – ja miettikää, kuinka voitte konkreettisesti mitata niiden toteutumisen. Yksinkertaista? Kyllä, mutta aina ei.

Me Otavamedian Sisältömarkkinoinnissa haluamme, että asiakkaidemme sisällöillä on todellista vaikuttavuutta. Siksi autamme asiakkaitamme määrittämään relevantit mittarit ja seuraamaan jatkuvasti oman median vaikuttavuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työpajoissamme tavoitteiden lähtökohdat – toiminnan visio ja liiketoiminnan tavoitteet – puretaan tarkemmiksi, KPI-mittarein mitattaviksi tavoitteiksi.

Tavoitteet ohjaavat tekemistä ja mittarit varmistavat oikean suunnan.

KPI = Key performance indicator

Datan aikakaudella mitattavista asioista on ennemmin ylitarjontaa kuin pulaa. Siksi fokusointi on tärkeää, samoin helppo seurattavuus. Jäsentelemme datatulvan ymmärrettäviksi, päivittyviksi näkymiksi, dashboardeiksi. Autamme vetämään johtopäätökset ja tarvittaessa muotoilemme toimenpide-ehdotukset suunnan oikaisemiseksi.

Usein mittarit perustuvat pitkälti verkkodataan, mutta tiettyihin tarkoituksiin tiedämme haastattelujen, erilaisten tutkimusten, paneelien ja kyselyjen olevan hedelmällisempiä. Näin varsinkin painetun median kohdalla. Myös asiakaspalaute ja tutkittu asiakastyytyväisyys ovat olennaisia mittareita, joita kannattaa tarkastella osana kokonaisuutta.

Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen vaatii jonkin verran aikaa ja ajatustyötä. Se kuitenkin kannattaa. Tuloksena on selkeä polku, jota kulkea, ja kompassi, jolla varmistaa oikea suunta. Tällöin aika, raha ja hermot tulevat ohjatuiksi sinne, minne pitääkin: tavoitteiden saavuttamiseen.

Suunnitellaan yhdessä kampanjan tavoitteet kuntoon

Maarit Nykänen
+358 40 717 1726

Ota yhteyttä