Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajilla on valmis, uskollinen yleisö, jota voit puhutella suoraan vaikuttajan kautta.

Sisällysluettelo

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Mieti, kumman sanaan sinun on helpompi luottaa: yrityksen julkaisemaan mainosviestiin vai ystävän antamaan vinkkiin? Vaikka yrityksen oma markkinointiviestintä on tehokasta, mikään ei voita tutulta ihmiseltä saatua suositusta. Tässä tapauksessa tuo tuttu ihminen on vaikuttaja, niin kutsuttu influencer, jota seurataan ja jonka valintoihin ja mielipiteisiin luotetaan.

Näin vaikuttajamarkkinointi toimii

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas nykyaikainen mainonnan muoto, jossa mainoskanavana toimii yksittäinen henkilö tai joukko henkilöitä. Heillä on tyypillisesti sosiaalisissa medioissa luonnollisesti kasvanut yleisö, joka on hyvin kiinnostunut vaikuttajan näkemyksistä ja mielipiteistä.

Vaikuttajia voivat olla esimerkiksi bloggaajat, instaajat, tubettajat, snäppääjät, podcastien tekijät, urheilijat, artistit ja poliitikot. Keskeistä vaikuttajan määrittelyssä on, että vaikuttajalla on oma yleisö, jolle vaikuttaja tuottaa kiinnostavaa ja sitouttavaa sisältöä omissa kanavissaan.

IAB Finland on julkaissut keväällä 2019 kattavan vaikuttajamarkkinoinnin oppaan, jonka voi ladata täältä.

Miksi vaikuttajamarkkinointia?

Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa mainostajalle keinon kommunikoida tavoittelemansa kohderyhmän kanssa vakuuttavasti, heidän arvostamansa vaikuttajan kautta. Vaikuttajien seuraajat ovat jo valmiiksi hyvin sitoutuneita vaikuttajan tuottamaan sisältöön ja pitävät tämän tyyliä käsitellä aiheita kiinnostavana ja toimivana. Kaupallisessa yhteistyössä mainostaja hyötyy sekä vaikuttajan valmiista, innostuneesta lukijakunnasta, että myös vaikuttajan tyylilajista, joka vetoaa vaikuttajan yleisöön. Vaikuttajien tarjoama vertaiskokemus on erinomainen väylä esimerkiksi lanseerata kohderyhmälle uusia tuotteita, tai vahvistaa tai muuttaa brändimielikuvaa halutussa kohderyhmässä. Yhdistämällä brändin ja samat arvot jakavan vaikuttajan tavoitetaan mainostajalle relevantti yleisö, joka on kiinnostunut tutustumaan tuotteeseen tai palveluun.

Otavamedian vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi kehittyy jatkuvasti ja ymmärrys kaupallisista yhteistöistä laajenee samaa tahtia. Otavamedian julkaisema vaikuttajamarkkinoinnin trendiraportti avaa vaikuttajamarkkinoinnin kehitystä ja tulevaisuutta vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisten näkökulmasta.

Otavamedian blogiverkostossa on yli 16 blogia. Erikoistuneet aihepiirit keskittyvät muun muassa lapsiperheisiin, kotiin, ruokaan, sisustukseen, kauneuteen, muotiin ja hyvinvointiin. Lukukertoja Otavamedian blogeille kertyy kuukausittain melkein kaksi miljoonaa.

Kantarin ja IAB Finlandin alkuvuonna 2021 yhdessä tekemän selvityksen perusteella vaikuttajamarkkinoinnin määrä Suomessa oli vuonna 2020 noin 27,9 miljoonaa euroa. Vaikuttajamarkkinoinnin määrästä ei ole aiemmin tehty vastaavaa arviota.

Lähde: Kantar ja IAB Finland kevät 2021

Näin onnistut vaikuttajamarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinoinnissa oleellista on yhdistää mainostajan brändille ja arvoille sopiva vaikuttaja ja tuottaa vaikuttajan kanaviin uskottavaa sisältöä. Yhdistämällä eri mainosratkaisuja saadaan aikaan tehokasta näkyvyyttä ja tavoitetaan laaja kohderyhmä. Lisäksi muokkaamalla vaikuttajayhteistyön sisältöjä kanavakohtaisesti, mahdollistetaan entistä monipuolisempi tarinankerronta.

Vaikuttajamarkkinointi prosessina

Vaikuttajamarkkinointi on prosessiltaan hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi natiivimainonnan prosessi. Huolellinen suunnittelu tarjoaa pohjan onnistuneelle kampanjalle. Huomioi ainakin nämä viisi kohtaa, kun suunnittelet vaikuttajayhteistyötä.

 1. Kenen kanssa vaikuttajamarkkinointi toteutetaan?
  Vaikuttajan tulee edustaa samoja arvoja kuin mainostava yritys. Vaikuttajamarkkinoinnissa uskottavuus ja yleisöä kiinnostavat aiheet ovat ensisijaisen tärkeitä. Vaikuttajan kertoessa kanavissaan tuotteesta/palvelusta, johon itse uskoo, vaikuttaa se myös yleisöön positiivisella tavalla. Vaikuttajien yleisö on uskollista ja monet ovat pitkään seuranneet vaikuttajia tuntien heidän tapansa ja arvomaailman. Oikean vaikuttajan löytämisessä saat apua esimerkiksi Otavamedian natiiviratkaisujen tiimiltä, joka on erikoistunut tuottamaan laadukasta ja monipuolista sisältöä vaikuttajamarkkinoinnin ratkaisuihin.
 2. Millaista sisältöä vaikuttajamarkkinoinnin kampanjalle tehdään?
  Vaikuttajamarkkinoinnissa ratkaisuja on useita blogiteksteistä ja somenäkyvyydestä podcasteihin sekä videotuotantoihin. Yhdistelemällä näitä toteutuksia saadaan monipuolisia kokonaisuuksia ja tavoitetaan laajempi yleisö. Myös kampanjan aihe ja mainostettava tuote/palvelu vaikuttaa valittuihin ratkaisuihin. Kampanjan sisällöstä kannattaa rohkeasti keskustella vaikuttajan ja palvelun tarjoajan kanssa, sillä heillä on näkemys vaikuttajan yleisöstä sekä keinoista aktivoida yleisöä.
  Tärkeää kaupallisessa yhteistyössä on kaupallisuuden läpinäkyvyys. Yleisö reagoi kielteisesti kaupallisen yhteistyön piilotteluun ja tällä voi olla kaupallisessa yhteistyössä negatiivisia vaikutuksia myös brändin mielikuvaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut linjauksen kaupallisten yhteistöiden merkintään, jota myös Otavamedialla on sitouduttu noudattamaan.
 3. Mitä tavoitteita ja mittareita vaikuttajamarkkinoinnin kampanjalle tulee asettaa?
  Kun kampanjalle on valittu sopivat vaikuttajat ja idea alkaa rakentumaan, on syytä asettaa selkeät tavoitteet jo ennen kampanjan käynnistämistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi asetetaan mittarit, joita seurataan kampanjan edetessä. Mittaamisessa oleellista on, että asetetut mittarit ovat yhteneväisiä kampanjan tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi jos tavoite on kasvattaa brändin tunnettuutta, tulisi kampanjassa mitata vaikuttajan aikaansaaman sitoutumisen määrää (kattavuus sosiaalisessa mediassa, blogien lukukerrat ja kommentoinnit sekä reaktiot).
  Vaikuttajamarkkinoinnin tulee asettua osaksi mainostajan strategiaa ja olla yhteneväistä muun toteutetun markkinoinnin kanssa. Kokeilumielessä toteutetut, suunnittelemattomat vaikuttajayhteistyöt harvoin tuottavat merkittäviä tuloksia.
 4. Miten briiffataan vaikuttaja?
  Jotta kaupallinen yhteistyö onnistuisi vaikuttajan kanssa, tulee vaikuttajalla olla riittävät tiedot kampanjan tavoitteista, keskeisistä teemoista, kampanjan aikataulusta ja kohderyhmästä. Vaikuttaja on oman yleisönsä paras asiantuntija, joten suosittelemme, että vaikuttajalle annetaan vapaus yhteisesti sovittujen raamien sisällä tuottaa omiin kanaviin soveltuvaa sisältöä. Otavamedian vaikuttajayhteistöissä briiffaaminen on sinulle vaivatonta, sillä yhteistyön kaikista osa-alueista vastaa natiiviratkaisujen tiimi.
 5. Vaikuttajamarkkinoinnin tulosten mittaaminen ja kampanjan arviointi
  Kampanjan päätyttyä tulokset kerätään yhteen ja arvioidaan onnistumisen taso. Suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet ja mittarit räätälöidään kampanjakohtaisesti ja näiden perusteella mitataan kampanjan onnistuminen. Vaikuttajamarkkinoinnissa pitkään jatkuvat yhteistyöt vaikuttajan ja brändin välillä ovat tehokkaampia kuin lyhyet, kertaluontoiset yhteistyöt.

Moneen tarpeeseen taipuva vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on oikein toteutettuna erittäin monipuolinen mainonnan muoto, jonka avulla voi saavuttaa oikean kohderyhmän lähes toimialasta riippumatta. Oleellista vaikuttajamarkkinoinnissa ei ole vaikuttajan kautta saavutetun yleisön koko vaan peitto aihepiirin parissa. Esimerkiksi perhokalastuksesta kirjoittavan bloggaajan pienen yleisön blogi on täsmälleen oikeaa kohderyhmää uistinvalmistajalle, kun taas suuren perheblogin kautta kyseinen mainostaja saavuttaa erittäin pienellä todennäköisyydellä tavoittelemansa kohderyhmän, vaikka bloggaajan yleisö onkin merkittävän kokoinen.

Kaupallisessa yhteistyössä perhokalastusbloggaajan kanssa uistinvalmistaja tavoittaa määrällisesti pienen, mutta brändin tuotteista kiinnostuneen yleisön. Näin vaikuttajamarkkinoinnin kautta tavoitetaan oikea, ostohalukas kohderyhmä.

Vaikuttajamarkkinointi kannattaa ottaa mukaan yrityksen markkinoinnin strategiaan, kun:

 • kohderyhmä on nuorempaa väestöä
 • halutaan vahvistaa brändimielikuvaa
 • brändin tuote/palvelu tarvitsee syvällisempää selitystä, jotta sen tarve ymmärretään
 • halutaan ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin
 • halutaan tehostaa sesonkimyyntiä
 • lanseerataan markkinoille uutta tuotetta tai palvelua

Otavamedian blogiverkostossa on lukuisia kaupallisia mahdollisuuksia aina rakastetuista perheblogeista maan suosituimpiin leivontablogeihin sekä monipuoliseen lifestyleblogien maailmaan. Opi lisää vaikuttajamarkkinoinnista kattavasta tietopaketistamme.

Vaikuttajamarkkinoinnin caset

Tutustu työnäytteisiin

Kiinnostaako vaikuttajamarkkinointi? Jutellaan!

Henna Manninen
Kaupallinen tuottaja
+358 50 4414309

Ota yhteyttä