Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnin toimivuus perustuu valmiiseen ja sitoutuneeseen yleisöön, jonka mainostaja tavoittaa valitsemansa vaikuttajan kautta.

Sisällysluettelo

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Mieti, kumman sanaan sinun on helpompi luottaa: yrityksen julkaisemaan mainosviestiin vai ystävän antamaan vinkkiin? Vaikka yrityksen oma markkinointiviestintä voi olla tehokasta, mikään ei voita tutulta ihmiseltä saatua suositusta. Tässä tapauksessa tuo tuttu ihminen on vaikuttaja, useimmiten sosiaalisesta mediasta tuttu sisällöntuottaja, jota seurataan ja jonka valintoihin ja mielipiteisiin luotetaan.

Näin vaikuttajamarkkinointi toimii

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas ja vakiintunut mainonnan muoto, jossa mainoskanavana toimii yksittäinen henkilö tai joukko henkilöitä. Heillä on tyypillisesti sosiaalisissa medioissa luonnollisesti kasvanut yleisö, joka on hyvin kiinnostunut vaikuttajan näkemyksistä ja mielipiteistä.

Vaikuttajia voivat olla esimerkiksi sisällöntuottajat Instagramissa, TikTokissa tai Snapchatissa, bloggaajat, tubettajat, podcastien tekijät, urheilijat, artistit ja muut julkisuuden henkilöt. Keskeistä vaikuttajan määrittelyssä on, että vaikuttajalla on oma yleisö, jolle vaikuttaja tuottaa kiinnostavaa ja sitouttavaa sisältöä omissa kanavissaan.

Miksi vaikuttajamarkkinointia?

Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa mainostajalle keinon kommunikoida tavoittelemansa kohderyhmän kanssa vakuuttavasti, heidän arvostamansa vaikuttajan kautta. Vaikuttajien seuraajat ovat jo valmiiksi hyvin sitoutuneita vaikuttajan tuottamaan sisältöön ja pitävät tämän tyyliä käsitellä aiheita kiinnostavana ja toimivana. Kaupallisessa yhteistyössä mainostaja hyötyy sekä vaikuttajan valmiista, innostuneesta seuraajakunnasta, että myös vaikuttajan tyylilajista, joka vetoaa vaikuttajan yleisöön. Vaikuttajien tarjoama vertaiskokemus on erinomainen väylä esimerkiksi lanseerata kohderyhmälle uusia tuotteita, tai vahvistaa tai muuttaa brändimielikuvaa halutussa kohderyhmässä. Yhdistämällä brändin arvot sekä samanlaiset arvot jakavan vaikuttajan, tavoitetaan mainostajalle relevantti yleisö, joka on kiinnostunut tutustumaan tuotteeseen tai palveluun.

Otavamedian vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi kehittyy jatkuvasti ja ymmärrys kaupallisten yhteistöiden hyödyntämisestä laajenee samaa tahtia. Otavamedian oman vaikuttajaporukan näet täältä, mutta yhteistyömahdollisuudet ovat kauttamme olemassa valtakunnallisesti koko vaikuttajakentän kanssa. Otavamedian vaikuttajien aihepiirit keskittyvät muun muassa lapsiperheisiin, kotiin, ruokaan, sisustukseen, kauneuteen, muotiin ja hyvinvointiin.

Näin onnistut vaikuttajamarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinoinnissa oleellista on yhdistää mainostajan brändille ja arvoille sopiva vaikuttaja ja luoda yhdessä vaikuttajan kanaviin kiinnostavaa sisältöä. Yhdistämällä eri mainosratkaisuja ja kanavia saavutetaan tehokasta näkyvyyttä ja tavoitetaan laajempi kohderyhmä. Mediatalona tarjoamme mahdollisuuden räätälöidä ja julkaista vaikuttajasisältöjä monikanavaisesti ja täten mahdollistamme mainostajan viestille entistä laajemman tavoittavuuden.

Vaikuttajamarkkinointi prosessina

Vaikuttajamarkkinointi on prosessiltaan hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi natiivimainonnan prosessi. Huolellinen suunnittelu tarjoaa pohjan onnistuneelle kampanjalle. Huomioi ainakin nämä viisi kohtaa, kun suunnittelet vaikuttajayhteistyötä.

1. Kenen kanssa vaikuttajamarkkinointi toteutetaan?
Vaikuttajan tulee edustaa samoja arvoja kuin mainostava yritys. Vaikuttajamarkkinoinnissa uskottavuus ja yleisöä kiinnostavat aiheet ovat ensisijaisen tärkeitä. Vaikuttajan kertoessa kanavissaan tuotteesta/palvelusta, johon itse uskoo, vaikuttaa se myös yleisöön positiivisella tavalla. Vaikuttajien yleisö on uskollista ja monet ovat pitkään seuranneet vaikuttajia tuntien heidän tapansa ja arvomaailman. Oikean vaikuttajan löytämisessä saat apua esimerkiksi Otavamedian natiiviratkaisuiden tiimiltä, joka on erikoistunut tuottamaan laadukasta ja monipuolista sisältöä vaikuttajamarkkinointiin kentällä.

2. Millaista sisältöä vaikuttajamarkkinoinnilla tuotetaan?
Vaikuttajamarkkinoinnissa sisältömuotoja on runsaasti: erilaisista somesisällöistä blogikirjoituksiin ja podcasteihin. Liikkuva kuva sopii moneen eri kanavaan ja audiosisällötkin ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa vaikuttajamarkkinoinnin tarjoomassa. Yhdistelemällä eri sisältömuotoja rakennetaan monipuolisia kokonaisuuksia ja tavoitetaan laajempi yleisö. Myös kampanjan aihe ja mainostettava tuote tai palvelu vaikuttaa valittuihin ratkaisuihin. Kampanjan sisällöstä kannattaa rohkeasti keskustella valitun vaikuttajan ja Otavamedian natiiviratkaisuiden kanssa, sillä heillä on näkemys vaikuttajan yleisöstä sekä keinoista aktivoida yleisöä.

Tärkeää kaupallisessa yhteistyössä on kaupallisuuden läpinäkyvyys. Yleisö reagoi kielteisesti kaupallisen yhteistyön peittelyyn tai epäselvään merkitsemiseen ja tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia myös mainostajan brändimielikuvaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut linjauksen kaupallisten yhteistöiden merkintään, jota myös Otavamedialla on sitouduttu noudattamaan.

3. Mitä tavoitteita ja mittareita vaikuttajamarkkinoinnin kampanjalle tulee asettaa?
Kun kampanjalle on valittu sopivat vaikuttajat ja idea alkaa rakentumaan, on sille hyvä asettaa selkeät tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi asetetaan mittarit, joita seurataan kampanjan edetessä. Mittaamisessa oleellista on, että asetetut mittarit ovat yhteneväisiä kampanjan tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi jos tavoite on kasvattaa brändin tunnettuutta, tulisi kampanjassa mitata vaikuttajan aikaansaaman sitoutumisen määrää (kattavuus sosiaalisessa mediassa, blogien lukukerrat ja kommentoinnit sekä reaktiot).

Vaikuttajamarkkinoinnin tulee asettua osaksi mainostajan strategiaa ja olla yhteneväistä muun toteutetun markkinoinnin kanssa. Kokeilumielessä toteutetut, strategiasta irralliset vaikuttajayhteistyöt harvoin tuottavat merkittäviä tuloksia.

4. Miten briiffataan vaikuttaja?
Jotta kaupallinen yhteistyö onnistuisi vaikuttajan kanssa, tulee vaikuttajalla olla riittävät tiedot kampanjan tavoitteista, keskeisistä teemoista, kampanjan aikataulusta ja kohderyhmästä. Vaikuttaja on oman yleisönsä paras asiantuntija, joten suosittelemme, että vaikuttajalle annetaan vapaus tuottaa omiin kanaviin soveltuvaa sisältöä yhteisesti sovittujen raamien puitteissa. Otavamedian kautta tuotetuissa vaikuttajayhteistöissä briiffaaminen on sinulle vaivatonta, sillä yhteistyön kaikista osa-alueista vastaa natiiviratkaisuiden tiimi.

5. Vaikuttajamarkkinoinnin tulosten mittaaminen ja kampanjan arviointi
Kampanjan päätyttyä tulokset kerätään yhteen ja arvioidaan onnistumisen taso. Suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet ja mittarit räätälöidään kampanjakohtaisesti ja näiden perusteella mitataan kampanjan onnistuminen. Vaikuttajamarkkinoinnissa pitkään jatkuvat yhteistyöt vaikuttajan ja brändin välillä ovat tehokkaampia kuin lyhyet, kertaluontoiset yhteistyöt. Vuosikumppanuudet ovat vaikuttajamarkkinointia hyödyntäville mainostajille jo arkipäivää ja helpottavat markkinoinnin suunnittelua.

Moneen tarpeeseen taipuva vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on oikein toteutettuna erittäin monipuolinen mainonnan muoto, jonka avulla on mahdollista tavoittaa oikea kohderyhmä tehokkaasti. Oleellista vaikuttajamarkkinoinnissa ei ole vaikuttajan kautta saavutetun yleisön koko, vaan peitto aihepiirin parissa.

Esimerkiksi perhokalastuksesta sisältöä tuottavan vaikuttajan pieni Instagram-yleisö on täsmälleen oikeaa kohderyhmää uistinvalmistajalle, kun taas suuren perheblogin kautta kyseinen mainostaja saavuttaa erittäin pienellä todennäköisyydellä tavoittelemansa kohderyhmän, vaikka bloggaajan yleisö onkin seuraajamäärältään merkittävästi suurempi. Kaupallista yhteistyötä perhokalastusvaikuttajan kanssa tekevä uistinvalmistaja tavoittaa määrällisesti pienen, mutta brändin tuotteista kiinnostuneen yleisön. Näin vaikuttajamarkkinoinnin kautta tavoitetaan oikea, ostohalukas kohderyhmä.

Vaikuttajamarkkinointi kannattaa ottaa mukaan yrityksen markkinoinnin strategiaan, kun:

  • kohderyhmä on nuorempaa väestöä
  • halutaan vahvistaa brändimielikuvaa
  • brändin tuote/palvelu tarvitsee syvällisempää selitystä, jotta sen tarve ymmärretään
  • halutaan ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin
  • halutaan tehostaa sesonkimyyntiä
  • lanseerataan markkinoille uutta tuotetta tai palvelua

Vaikuttajamarkkinoinnin caset

Tutustu työnäytteisiin

Kiinnostaako vaikuttajamarkkinointi? Jutellaan!

Henna Manninen
Kaupallinen tuottaja
+358 50 4414309

Ota yhteyttä