Kampanjasuunnittelu

Kampanjasuunnittelu

Jos haluat päästä tavoitteisiin, kampanja pitää suunnitella ajatuksella.

Kampanjasuunnittelu on tuloksellisen markkinoinnin ydin

Tuotamme ja tarjoamme asiakkaillemme vaikuttavia monikanavaisia mainonnanratkaisuja joissa kampanjasuunnittelu luo vankan pohjan tavoitteelliselle kampanjalle. Tarkoin suunniteltu kampanja mahdollistaa asetettujen tavoitteiden toteutumisen sekä kohderyhmien tavoittamisen vaikuttavalla ja luotettavalla tavalla. Käytössämme on paljon laadukasta tutkimustietoa sekä monipuoliset työkalut kampanjasuunnittelun tueksi.

Tehokkaan suunnittelun taustalla – tavoittaa haluttu kohderyhmä

Tarjoamme avun kampanjan kohderyhmän määrittämisessä sekä lisätiedon kohderyhmän rakenteesta. Suunnittelun tuloksena ehdotamme kampanjaanne sopivat mediat niin verkkomedioista aikakauslehdistä kuin näitten yhdistelmistäkin, yleisöarvion tavoittavuuden kera. Suunnitelma pohjautuu kampanjan tavoitteiden tiedostamiseen sekä kohderyhmien tavoittamiseen juuri oikealla hetkellä, käyttäen tarkoin valittuja ja vaikuttavia kanavia.

Medioiden rooli suunnittelussa

Median valinnan perustana ja kulmakivenä on kunkin kampanjan tavoite. Ei ole olemassa yhtä oikeaa mediapalettia, vaan sopivat mediat valitaan huolellisesti aina kunkin kampanjan tavoitteiden ja tavoitettavien kohderyhmien mukaan. Käytettävissämme on niin aikakausmedioita, verkkomedioita kuin oman median ratkaisujakin.

Tärkein tehtävä on tavoitteiden toteutuminen

Tunnemme suomalaiset ja tiedämme millä medioilla heidät tavoitetaan parhaiten. Valikoimissamme on sekä tavoittavia yleisömedioita että tarkasti kohdennettuja erikois- ja harrastemedioita. Tarvittaessa autamme määrittämään ja ymmärtämään kohderyhmäsi mediakäyttäytymistä tutkimusten avulla.

Kampanjan tavoitteet ja tulokset

Asiakas määrittää kampanjan tavoitteet. Mitä tarkempi kampanjan tavoite sen yksityiskohtaisemmin pystymme auttamaan sopivan mediaratkaisun valinnassa sekä tavoittamaan haluttu kohderyhmä. Kampanjan selkeät, mitattavat tavoitteet myös mahdollistavat kampanjan vaikuttavuuden mittaamisen ja tarvittaessa muutosten tekemisen mediasuunnitelmaan.

Tutkimme lehtien ja verkkomedioiden mainoksia, joiden pohjalta voimme tarjota tutkimustietoa muun muassa kampanjanne huomionarvosta, sen herättämästä ostokiinnostuksesta sekä luovan toteutuksen toimivuudesta. Ottakaa yhteyttä yhteyshenkilöönne, mikäli olette kiinnostunut kampanjanne jälkimittauksesta.

Kysy lisää kampanjasuunnittelusta!

Jukka Pulkkinen
Head of Ad Operations, Insight and Marketing
+358 50 390 4851

Ota yhteyttä