Videomainonta

Miten voi tehdä tehokasta videomainontaa?

Miten valitsen laadukkaan ja turvallisen mediaympäristön?

Miltä näyttää videomainonnan tulevaisuus?

Tutustu esimerkkeihin

Videomainonnalla tehokasta vaikuttamista

Videomainonta tarkoittaa käytännössä liikkuvan kuvan hyödyntämistä aina elokuvateatterien valkokankailta älypuhelimen näyttöön. Online-alustoilla videomainonta voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan:

 • verkkopalveluiden videosisältöihin yhdistetty mainonta eli in-stream,
 • artikkeli- ja verkkosisältöjen yhteydessä esiintyvä out-stream mainonta sekä
 • sosiaalisen median videomainonta (in-feed).

Lisäksi videomainontaa voidaan toteuttaa normaaleilla banneripaikoilla (in-banner videot) sekä päätelaitekohtaisesti esim. mobiilivertikaalivideo.

Video ja videomainonta on yksi tehokkaimmista vaikuttamisen keinoista. Se taipuu brändimainonnasta aina taktisiin toimenpiteisiin sekä hankalampienkin tuotteiden esittelyyn. Videomainonnan kautta kerrottu ja hyvin toteutettu tarina pysäyttää katsojansa sen äärelle ja ennen kaikkea lisää ostohalukkuutta.

Videot ovat nopeimmin kasvava vaikuttamisen väline: jo 71 % Suomen väestöstä käyttää internetin videopalveluita. Mitä nuorempi ikäluokka on kyseessä, sitä korkeampi on internetin videopalveluiden käyttöaste: 16–24-vuotiailla käyttöaste on 99 %. Kaikilla alle 65-vuotiailla internetin videopalveluiden käyttöaste on vähintään 70 %. (Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 24. Nettitelevisiopalvelujen, tilausvideopalvelujen ja videopalvelujen katsominen 2019, %-osuus väestöstä 1). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_024_fi.html)

Videomainonta Otavamedian sivustoilla

Videomainonta välittää tunteita ja tarinoita, sitouttaa katsojat tehokkaasti, on taktinen ja lisää myyntiä. Se on havainnollinen, vaikuttava ja mahdollistaa vaikean asian esittämisen ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Videomainonta on kiistatta yksi nopeimmin kasvanut vaikuttamisen väline.

Otavamedian laadukkaat sivustot ja kiinnostuskohderyhmät tarjoavat erittäin otollisen ympäristön vaikuttavalle videomainonnalle.

Valitse laadukas, turvallinen ja oikea mediaympäristö

Otavamedia käyttää verkostossaan laadukasta ja joustavaa videomainosalusta ja teknologiaa, minkä ansiosta videomainonta näkyy siellä, missä asiakkaasi ovat; teknologia mahdollistaa videomainosten tuomisen kuluttajan itse valitseman sisällön pariin, kaikilla verkkosivustoillamme. Video tulee esiin ja alkaa pyörimään vasta, kun se on käyttäjän ruudulla näkyvissä. Äänet tulevat päälle vain käyttäjän aktivoinnista. Voimme määrittää playerin ulkoasun ja käyttäytymisen sivustokohtaisesti. Tästä johtuen käyttäjät kokevat videoratkaisumme positiivisina, millä on myönteinen vaikutus mainostajan brändimielikuvaan. Otavamedia mahdollistaa myös laadukkaat intressipohjaiset sivustot, jotka tarjoavat rauhallisen ja turvallisen mediaympäristön brändeille ja mainostajille. Laadukas, turvallinen ja oikea mediaympäristö lisäävät videomainonnan huomioarvoa ja kasvattavat sitoutumista (engagement).

Videomainonta luo uudenlaisia mainosmahdollisuuksia Otavamedialla

 • Meillä on Out-stream-videomainosformaatti, joka toimii kaikilla Otavamedian sivustoilla (pl. Suomenkuvalehti.fi)
  • Out-stream-videomainospaikka sijoittuu artikkelin keskelle, markkinapaikkojen hakulistauksien, uutisotsikoiden tai keskusteluosioiden väliin
  • Tarjoamme myös mobiilivertikaalivideoita, in-banner-videoita ja erilaisia rich media -toteutuksia.
 • Videomainonta ajetaan päätelaiteriippumattomasti sekä desktopissa että mobiilissa
  • Poikkeuksena pystyvideo, joka ajetaan vain mobiilissa
 • Videomainonta on ostettavissa kaikista kanavista, myös ohjelmallisesti
 • Videomainonta myydään CPM sekä CPV100% hinnoittelulla
 • Inventaaria yli 7 milj. näyttöä viikossa
 • Videoaineiston maksimipituus 30 sekuntia (suositus 5 -15 sek)
  • videomainokseen voi liittää klikattavan loppukuvan ja kehotteen
  • brändi, viesti ja kehote näkyviin heti videon alussa, ja myös lopussa

Out-stream-videomainonnan tuoma lisäarvo mainostajalle

 • Meillä on monipuoliset videomainonnan datakohdennukset (mm. demografia, kiinnostus, konteksti, ostoaie). Lue lisää kohdennuksista.
 • Käyttäjäystävällisyys – ei pakotettua katsomista
 • Kontekstuaalinen eli sopivaan mediaympäristöön ja sisältöön osuva videomainonnan kohdentaminen
 • Edullinen mediatilahinta
 • Peitto, saatavuus ja inventaari
 • Out-streamin suosio kasvaa koko ajan, outstream on maailmalla suositumpaa kuin in-stream

Räätälöityä videomainontaa

Me Otavamedialla tiedämme, millainen videomainonta toimii. Teemme vuosittain satoja liikkuvan kuvan tuotantoja asiakkaille räätälöityjen yksittäisten videomainosten tai laajempien videomainonnan sisältökokonaisuuksien muodossa aina suunnittelusta jakeluun asti. Tutustu videotuotantoomme.

Miltä näyttää videomainonnan tulevaisuus?

 • Videon kulutus, sisällöt ja mainonta jatkavat kasvuaan ja tulevat yleistymään eri kanavissa ja alustoilla. Monikanavaista videomainontaa käytetään yhä useammin ostopolun kaikissa vaiheissa, etenkin suppilon loppupäässä.
 • Luovien videoaineistojen suunnittelu ja toteutukset kehittyvät osaamisen, testaamisen ja mittaamisen kehittyessä. Videon ympärille tulee uusia kustannustehokkaampia toteutustapoja jatkuvasti, kuten tuotannot ja erilaiset dynaamisesti koostetut ratkaisut. Kohderyhmä, kanava ja formaattikohtaisesti räätälöidyt luovat aineistot tulevat yleistymään.
 • Mainostajat ottavat enemmän käyttöön omia videostrategioita.
 • Out-stream-videomainosformaatin käyttö tulee kasvamaan lähemmäs muiden Euroopan markkinoiden tasoa, muun muassa ohjelmallisesti, kun data- ja kontekstuaalista kohdentamista otetaan enemmän käyttöön. In-banner-videomainonnan määrän voidaan olettaa myös kasvavan.
 • Videon ja liikkuvan kuvan käyttö natiivimainonnassa tulee kasvamaan.
 • Uusia videoalustoja ja -palveluja tulee Suomen markkinoille. Mainostajat seuraavat, varsinkin nuorempien, kohderyhmien sisältöjen ja palvelujen käyttöä ja trendejä.
 • Mahdolliset maksumuurimainosratkaisut kehittyvät ja yleistyvät verkkopalveluissa ja alustoissa, esimerkkinä pelialalta tuttu ansaintamalli.
 • Suomen videomainosmarkkinan mittaaminen ja ennustaminen kehittyy, kun saamme kerättyä markkinalukuja kaikista eri kanavista.

Sparraillaanko videomainonnasta?

Jukka Pulkkinen
Head of Digital Media Sales
+358 50 390 4851

Ota yhteyttä