Tavoitteet ja mittarit

Datan ja asiakasymmärrys ovat johtotähtemme. Määritämme relevantit mittarit yhdessä asiakkaidemme kanssa ja seuraamme jatkuvasti oman median vaikuttavuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Jotta media voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, sen onnistumista täytyy mitata jatkuvasti.

Data ilman johtopäätöksiä on kaatopaikkajätettä. Analytiikan tarkoitus on helpottaa työtäsi ja parantaa tekemisen laatua kaikilla osa-alueilla. Ei siis dataa datan vuoksi vaan perustelemassa toimintaa ja ratkaisuja. Varmistamassa jatkuvasti syvenevää asiakasymmärrystä.

Määrittelemme toiminnan tavoitteet ja mittarit vuosien aikana hioutuneissa työpajoissa. Niissä tavoitteiden lähtökohtana olevat toiminnan visio ja liiketoiminnan tavoitteet puretaan tarkemmiksi, KPI-mittarein mitattaviksi tavoitteiksi. Hyvin asetetut realistiset tavoitteet useimmissa tapauksissa saavutetaan, joten tavoitteiden ja mittareiden asettaminen on koko strategiatyön kulmakivi.

Otavamedia OMAn digitiimillä on vankka kokemus kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten mittareiden luomisesta. Jäsentelemme datatulvan ymmärrettäviksi dashboardeiksi, johtopäätöksiksi ja toimenpide-ehdotuksiksi. Kaikki tekemisemme on mitattavaa.

Oman median tavoitteiden ja mittarien määrittely

Liiketoiminnan tavoitteita tukeva ja yrityksen strategiaa toteuttava oma media perustuu dataan ja ymmärrykseen siitä. Analytiikan tarkoitus on aina helpottaa työtä ja parantaa tekemisen laatua kaikilla osa-alueilla. Ei dataa datan vuoksi vaan perustelemassa toimintaa ja ratkaisuja.

Määrittelemme asiakkaamme liiketoimintaa tukevat oman median tavoitteet ja niille relevantit mittarit työpajassa yhdessä asiakkaamme kanssa. Autamme tarvittaessa myös mittaamisessa ja tulosten analysoinnissa. Seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti sovittujen mittareiden sekä data-analyysin avulla ja ehdotamme korjaavia toimenpiteitä, joilla asiakkaamme pääsevät yhä parempiin tuloksiin. Jatkuvan kehittymisen mallimme tukee asiakkaamme toiminnan muutosta tarvittaessa nopeallakin tahdilla.

Ja mikä parasta, edes raportoinnin ei tarvitse olla tylsää! Rakennamme sovituista mittareista datastudioita, joissa reaaliaikainen tieto on asiakkaamme käytössä yhdessä näkymässä.

Mittaaminen ja analytiikka

Sinulla on pääsy tietoon sekä asiakkaistasi että toimialastasi. Nyt on aika muuttaa se tieto toimenpiteiksi.

Web-analytiikka, hakukoneet, asiakaspalaute ja useat verkon työkalut luovat valtavan määrän dataa niin palveluiden käyttäjistä kuin mega- ja vastatrendeistä. Oikein tulkitun datan avulla saat korvaamatonta tietoa siitä, missä palvelusi ja markkinasi ovat nyt ja minne ne ovat menossa. Tuon tiedon jalostaminen johtopäätöksiksi ja toimenpiteiksi on osa tiedolla johtamista.

Web-analytiikka kertoo miten ja mihin palveluasi käytetään, mistä käyttäjät sinne tulevat ja miten palvelu täyttää sinun ja asiakkaasi sille asettamia tavoitteita. Oikein luettuna analytiikka auttaa jatkuvaan palveluiden kehittämiseen.

Tutumpien web-analytiikkapalveluiden lisäksi tarvitset myös usein räätälöityä tutkimusta toimialasi ympäriltä. Joskus tämä tarkoittaa fokusryhmiä, toisella kerralla laajempaa avointa kyselyä. Nämä keinot ovat olleet median käytössä jo pitkään, mistä meillä on mediatalona jo vuosikymmenten kokemus. Kokeneinta intressimedioiden tekijänä uskallamme sanoa: me tunnemme suomalaiset.

Kaipaatko apua tulosten tehokkaampaan seurantaan?

Riku Österlund
Head of Digital
050 389 2949

Ota yhteyttä