Demografian mukaan

Varmistetaan yhdessä, että mainoksesi tavoittaa juuri oikeat kohderyhmät ja saavuttaa näin kampanjalle asetetut tavoitteet.

Meillä on runsaasti tutkittua tietoa aikakauslehtiemme lukijoista ja verkkosivustojemme kävijöistä.

Voimme tehdä asiakkaalle kampanjasuunnitelman, johon valitaan kohderyhmään sopivia medioita esimerkiksi sukupuolen, iän, asuinpaikan, ammatin tai kiinnostuksen kohteen mukaan.

Lisäksi verkko- ja aikakauslehtikampanjoita voi kohdentaa myös ennalta tunnistettujen demografisten tekijöiden (kuten sukupuoli, ikä ja asuinpaikka) perusteella. Tällöin kampanja näkyy vain valittuun kohderyhmään kuuluville.

Voit kohdentaa mainontasi myös kiinnostuksen mukaan.

Lue lisää