Vaikuttajamarkkinointia sujuvammin – koordinoimme tuotantoprosessin puolestasi

Suunnitteletko ensimmäistä vaikuttajamarkkinoinnin kampanjaa vai oletko jo kokenut konkari, joka hyödyntää vaikuttajien vetovoimaa yrityksen markkinoinnissa? Kummin päin vaan, me Otavamedialla teemme vaikuttajayhteistyön tuotantoprosessista asiakkaalle vaivatonta.

Vaikuttajayhteistyön suunnittelu lähtee markkinoinnin tarpeista, tavoitteiden määrittelystä ja riittävän tarkasti määritellystä kohderyhmästä. Vaikuttajat voidaankin ottaa osaksi markkinointia uutuuksien lanseerausvaiheeseen, brändimielikuvan vahvistamiseen tai vaikkapa avuksi yrityksen osanottoon yhteiskunnallisen keskusteluun.

TasapainoillaTämän kaiken ehkä jo tiesitkin, mutta riittääkö aikasi suuren kokonaisuuden hallintaan?

Valitse Otavamedia vaikuttajamarkkinoinnin kumppaniksi

Otavamedialla tarjoamme mainostajan avuksi asiantuntijuutemme niin media- kuin sisältöasioissa, tuotanto-osaamisemme, oman vaikuttajaverkostomme sekä keinot tehdä yhteistyötä koko suomalaisen vaikuttajakentän mittakaavassa. Kumppanina sparraamme sisältöyhteistyön toiveissa ja tarpeissa sekä suunnitteluvaiheen luovassa prosessissa oman organisaationne ulkopuolisena asiantuntijana. Kaupallisten sisältöjen tiimillämme on monipuolista kokemusta erilaisten asiakkaiden ja eri toimialojen vaikuttajamarkkinointikampanjoiden toteutuksesta: palvelemme mainostajia julkisen sektorin organisaatioista liike-elämän toimijoihin sekä toimintaansa aloittelevista pienyrityksistä globaaleihin jättiläisiin.

KättelyAsiantuntijana ja kumppanina Otavamedian natiivitiimi on mainostajan rinnalla prosessin alusta loppuun.

Kirkastamme yhdessä markkinoinnin tarpeet ja määrittelemme tavoiteltavan kohderyhmän. Luotamme dataan: ehdotamme asiakkaallemme yhteistyöstä kiinnostunutta ja oikeanlaista yleisöä tavoittavaa vaikuttajaa ja asetamme tavoitteet yhteistyön onnistumiselle. Entäpä sitten koko komeuden koordinointi? Myös sen voit mainostajana laskea meidän harteillemme – kaupallisen tuottajan työnkuvaan kuuluu projektinhallinta suunnittelutyöstä aikataulutukseen ja valmiiden sisältöjen hyväksyttämiseen. Pidämme mainostajan mukana tuotannon kaikissa käänteissä, mutta vetovastuun voit luovuttaa meille.

Otamme vaikuttajan mukaan kampanjan suunnitteluun

Luovan sisällön suunnitteluprosessissa on olennaista vaikuttajan osallistaminen. Kun kaupallinen sisältö asuu vaikuttajan omissa kanavissa kuten blogeissa tai somejulkaisuissa, on vaikuttajan oman äänen kuuluminen tärkeää. Hän myös tuntee seuraajansa, tietää mistä he kiinnostuvat ja millä kulmalla asioista kannattaa puhua. Anna.fi-sivustolla bloggaava Karoliina Pentikäinen toteutti keväällä 2022 yhteistyösisältöä Kärcherin kanssa ja listasi tärkeimmät pointtinsa toimivaan vaikuttajamarkkinointiin:

Karoliina Pentikäinen (kuva Liisa Valonen)
Karoliina Pentikäinen
(kuva Liisa Valonen)

1) Kaikki lähtee brand matchista

”Vaikuttajan ja mainostajan brändien keskinäinen yhteensopivuus on kaiken a ja o, koska silloin sekä asiakas että vaikuttaja hyötyvät eniten. En tee mitään kaupallisia yhteistöitä, joissa palvelut ja tuotteet eivät jo ole tai voisi olla osa omaa elämääni.”

2) Briefin tärkeys korostuu: mitä, miksi ja kenelle?

”Kampanjabriefin tulee olla tarkka ja alusta lähtien tiedossa, jotta voin tehdä oman käsikirjoitus-, kuvaus- ja julkaisuaikatauluni ajoissa. Monet omat kaupalliset kampanjani sovitaan usein koko vuodelle edellisen vuoden lopulla ja moni muukin ammattivaikuttaja tekee samoin: monilla on ikään kuin markkinoinnin vuosikello tiedossa jo heti vuoden alussa.”

3) Älä tavoittele vaikuttajamarkkinoinnilla perinteisen mainoksen tyyliä 

”Selkeän ohjeistuksen lisäksi arvostan vapautta tekstin ja kuvien osalta. Hyvä vaikuttajakampanja on sellainen, joka ei eroa liiaksi vaikuttajan orgaanisesta sisällöstä. Jos ohjeistus on liian tiukka ja liian mainosmainen, vapaalle puheelle ja tekstille ei jää tilaa. Tämän seurauksena sisällöstä tulee liian mainosmaista ja vaikuttajamarkkinoinnin idea katoaa. Vaikuttajakampanja on toki kaupallinen toimenpide, jonka call-to-action tähtää usein myyntiin. Se on silti eri asia kuin mainos, joten sen kuuluu olla muodoltaan tietyllä tapaa rennompi ja löyhempi.”

ValoMonikanavaisuus varmistaa hyvät tulokset myös vaikuttajamarkkinoinnissa.

Karoliinan blogi löytyy Anna.fi-sivustolta ja oikeaa kohderyhmää tavoitetaan myös sieltä – keräähän Anna.fi noin 1,6 miljoonaa kävijää joka kuukausi. Blogisisällön rinnalla kampanjakokonaisuuteen tuovat oman, merkittävän panoksena sekä median että vaikuttajan omat somekanavat.

Vaikuttajamarkkinoinnin tuotantoprosessi toimii Otavamedian kanssa sujuvasti

Mainostajan näkökulmasta vaikuttajakampanjan tuotanto alkaa Otavamedian yhteydenotosta ja tarvekartoituksesta. Jos vaikuttajayhteistyö ei ole ennestään tuttua, siihen tutustutaan tarkemmin esimerkiksi toteutettujen kampanjoiden kautta. Asiakasvastaavan ja kaupallisen tuottajan yhteistyöllä mainostajan lähtötilanne, markkinoinnin tarpeet ja tavoitteet selvitetään tarjouspyyntöön vastaamista varten. Mainostajan hyväksyessä ehdotuksen sisältöyhteistyöstä, tuottaja ottaa vastuun projektinhallinnasta: aikataulutus ja sisältösuunnitelma esitetään mainostajalle. Tuotantoon kuuluu aina valmiiden sisältöjen hyväksytys asiakkaalla ennen julkaisua ja kampanjan seuraaminen sekä optimointi sen aikana. Tuloksia raportoidaan tarvittaessa kampanjan aikana sekä kattavammin sen päätyttyä. Tulosten läpikäynti ja analysointi on avuksi jatkoa ajatellen: onnistunut tulos ja kokemus vaikuttajamarkkinoinnista poikii usein uuden yhteistyön.

MikrofoniVaikuttajat voivat toimia kampanjoissa sisällöntuottajaroolinsa lisäksi asiantuntijoina.

Otavamedia toteutti keväällä 2022 HBO Maxille alkuperäissarja LUST:in lanseeraukseen liittyvän monikanavaisen natiivikampanjan Otavamedian naiskohderyhmälle. Lääkäri ja sosiaalisen median vaikuttaja Emilia Vuorisalmi toimi asiantuntijahaastateltavana sarjan teemaa, naisen seksuaalisuutta käsittelevässä natiiviartikkelissa. Omalle Instagram-tililleen Vuorisalmi tuotti kampanjasisältöä, joka samalla ohjasi hänen seuraajiaan natiiviartikkelin pariin Anna.fi-sivustolle.

Emilia Vuorisalmi (kuva Marica Rosengård)
Emilia Vuorisalmi
(kuva Marica Rosengård)

Miten kampanjan sisältöideointi mielestäsi sujui ja miten sait tuoda suunnitteluvaiheessa omaa asiantuntijuuttasi ja ideoitasi esiin?

”Kampanja oli itselleni poikkeuksellisen mielekäs, koska sain olla alusta asti mukana sisällön suunnittelussa ja tuoda runsaasti asiantuntijuutta ja tiedettä mukaan yhteistyöhön.”

Miten tuotanto / toteutus mielestäsi kokonaisuudessaan sujui?

”Sain yhteistyöstä paljon positiivista palautetta ja informatiivinen Reelskin saavutti yli 32k katselukertaa.”

Millaisena näet oman roolisi kampanjassa (haastattelu + somesisällöt) ja miten kampanja mielestäsi laadullisesti onnistui osana sarjan (LUST) lanseerausta?

”Toivon, että pystyin antamaan kampanjaan tuoretta kulmaa tuomalla esiin miksi LUST on tieteenkin näkökulmasta tärkeä ohjelma. Ohjelma kun käsittelee upeasti seksuaalisuuteen liittyviä haasteita iän mukana elävien hormonien heitellessä. Sarja auttaa katsojaa ymmärtämään seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä haasteita ja nauramaan niille. LUST tekee sen mitä komedia parhaimmillaan eli antaa vertaistukea ja ymmärrystä kipeisiinkin asioisin ilon ja naurun kautta.”

Suunnitellaanko yhdessä tehokas vaikuttajakampanja?

Henna Manninen
Kaupallinen tuottaja
+358 50 441 4309

Ota yhteyttä