Datakumppanuus

Käytä omaa asiakasdataasi tehokkaammin ja kohdenna mainontasi tarkemmin datakumppanuuden avulla. Datan käyttö parantaa niin mainonnan mitattavuutta, optimointia kuin asiakaskokemustakin. Tutustu datakumppanuuden moniin hyötyihin!

Datakumppanuus

Data luokitellaan omistajuuden perusteella ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen dataksi. Kolmannen osapuolen data on yleisintä, mutta se on epätarkkaa ja vähiten luotettavaa. Kolmannen osapuolen evästeiden käyttö on saanut kritiikkiä yksityisyyden loukkaamisen vuoksi, ja selainten, kuten Safarin, Firefoxin ja Googlen Chromen, päätökset estää ne ovat pakottaneet mainostajat etsimään uusia ratkaisuja. Yksi tehokas strategia mainostajille on keskittyä omaan ensimmäisen osapuolen dataansa, joka on tarkkaa, laadukasta ja mahdollistaa mainonnan personoinnin, mikä parantaa mainonnan vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. 

Mikä on Datakumppanuus? 

Datakumppanuus on yhteistyömuoto, jossa eri organisaatiot jakavat ja hyödyntävät toistensa dataa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  

Datakumppanuus auttaa mainostajia luomaan mukautettuja yleisöjä käyttämällä omaa asiakasdataansa sekä kumppaneidensa, kuten Otavamedian dataa. Tämä tarkoittaa, että mainostajat voivat yhdistää esimerkiksi asiakkaidensa ostohistorian, mieltymykset, sijainnin ja demografiset tiedot kumppaneidensa tarjoamiin tietoihin, kuten verkkosivustojen kävijämääriin, sosiaalisen median seuraajiin tai uutiskirjeiden tilaajiin. Näin mainostajat voivat luoda yleisöjä, jotka ovat kiinnostuneita heidän tuotteistaan tai palveluistaan, ja kohdentaa mainontansa heille sopivilla kanavilla, alustoilla ja formaateilla. 

Datakumppanuus mahdollistaa entistä tarkemman ja tehokkaamman mainonnan kohdentamisen, koska se perustuu laadukkaaseen, ajantasaiseen ja monipuoliseen dataan. Tämä parantaa mainonnan tuloksia, kuten konversioita, brändin tunnettuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Datakumppanuus myös lisää mainostajien ja kumppaneiden välistä luottamusta, yhteistyötä ja innovointia.

Datakumppanuuden edellytykset

Datakumppanuus edellyttää, että kaikki osapuolet noudattavat datan jakamisen ja käytön eettisiä, laillisia ja turvallisia periaatteita. Tähän olemme sitoutuneet.

1. Tietojenkäsittelysopimus 
Otavamedian ja mainostajan välinen tietojenkäsittelysopimus on keskeinen osa datan jakamisen prosessia. Se määrittelee datan käsittelyn oikeudelliset puitteet ja takaa, että kummankin osapuolen toiminta noudattaa tietosuojalakeja ja -säännöksiä. Prosessi on suunniteltu mainostajalle mahdollisimman sujuvaksi, ja valmiit sopimusmallit on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. 

2. Datan toimittaminen 
Kun lähetät dataasi Otavamedialle, on pari juttua, jotka kannattaa muistaa, jotta varmistetaan datan laatu, turvallisuus ja mainonnan osuvuus juuri oikeaan kohteeseen. Datan tulee sisältää vähintään 30 000 riviä, jotta kohdennus on tehokasta, mutta ylärajaa ei ole asetettu, joten voit toimittaa laajemmankin datan tarpeen mukaan. Tiedoston on oltava joko Excel- tai CSV-muodossa, mikä takaa tiedon siirron sujuvuuden ja yhteensopivuuden järjestelmiemme kanssa. 
 
Otavamedia tarjoaa tarvittaessa ohjeet tietoturvallisesta datan siirrosta ja salaamisesta. Tämän avulla varmistamme, että henkilötiedot siirtyvät turvallisesti eivätkä joudu ulkopuolisten käsiin. On tärkeää, että noudatat näitä ohjeita tarkasti, jotta voimme yhdessä varmistaa onnistuneen ja tietosuojan mukaisen datan käsittelyn. 

Kun käsittelemme dataasi, voimme hyödyntää erilaisia kohdistuspisteitä, kuten sähköpostiosoitetta, postitoimipaikkaa, postinumeroa, katuosoitetta sekä etu- ja sukunimeä. Mitä enemmän ja monipuolisempia kohdistuspisteitä tarjoat, sitä paremmin voimme räätälöidä mainontaa juuri oikealle yleisölle. 

On tärkeää, että käytössäsi on voimassa oleva markkinointilupa omien tuotteidesi tai palveluidesi mainostamiseen.  

Näin datan yhdistäminen ja kohderyhmien muodostaminen toimii

Otavamedian ensimmäisen osapuolen data ja mainostajan data tuodaan yhteen cleanroom-prosessissa, jonka olemme kehittäneet datan turvalliseen käsittelyyn, anonymisointiin ja integrointiin mainonnanhallintajärjestelmään. Kun data on tuotu yhteen, etsimme yhteisiä tekijöitä molempien datalähteiden joukosta tunnistaaksemme päällekkäiset yleisöt. Tämän jälkeen määritämme uniikin kohderyhmän, jota voidaan hyödyntää mainonnassa. 

Prosessin lopussa kaikki alkuperäiset datapisteet poistetaan, jättäen jäljelle vain anonymisoidun tunnisteen, master-id:n, joka koostuu satunnaisesta 36 merkin jonosta. Tämä tunniste on yksilöllinen, mutta ei paljasta henkilön identiteettiä. Master-id:tä käytetään jatkossa mainonnan kohdentamiseen, mikä mahdollistaa yksilöllisen, mutta anonymisoidun lähestymistavan mainonnassa. 
 
Seuraavaksi käytämme Look-a-like -mallinnusta tunnistaaksemme ja luomaan uusia yleisöjä, jotka muistuttavat alkuperäistä kohderyhmää, mutta eivät olleet aikaisemmin tunnistettuja. Tämän koneoppivan tekoälymallin avulla voimme tehokkaasti laajentaa tavoitettavaa yleisöä löytämällä samankaltaisia potentiaalisia asiakkaita. 

Selkeät hyödyt mainostajalle 

Datakumppanuus tarjoaa mainostajalle mahdollisuuden tavoittaa kohdennetumpi ja sitoutuneempi yleisö, mikä parantaa mainonnan tehokkuutta ja vähentää hukkakulutusta. Lisäksi, vastaamalla 3. osapuolen evästeiden käytön rajoituksiin, mainostajat voivat pysyä edelläkävijöinä digitaalisen mainonnan alati muuttuvassa maisemassa. 

Datakumppanuuden suunnittelu tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa ja neuvomme eteenpäin joka vaiheessa. Kysy rohkeasti lisää omalta Otavamedian yhteyshenkilöltäsi tai Väinö Teittiseltä, jos datakumppanuus kiinnostaa!

Jutellaanko mainonnan kohdentamisesta?

Väinö Teittinen
Data-analyytikko, mainosratkaisut
+358 40 717 2616

Ota yhteyttä