Mediamyynti, OMA ja Golfpiste yhdistyivät entistä vahvemmaksi B2B-yksiköksi

Yritysasiakkaalla on jatkossa suora tie Otavamedian monipuoliseen tuote- ja palvelutarjoomaan. Tiennäyttäjänä on uusi Otavamedia B2B, joka auttaa asiakasta rakentamaan vaikuttamisen palettinsa niin media- ja natiiviratkaisuista kuin oman median sisällöntuotannosta ja tapahtumista – kustakin erikseen tai vaikka kaikista yhdessä. Uusi organisaatio on valmis vastaamaan markkinoiden tarpeisiin.

Kun yrityksellä on lanseerattavanaan merkittävä uutuus tai sillä on muuten tarve kertoa vaikuttavasti, mainosratkaisujen tukeminen monipuolisilla natiiviratkaisuilla on hyvä ajatus.

Mutta mitä voikaan saada aikaan, jos tähän yhdistää vielä syventävät sisällöt omassa mediassa – artikkeleina ja myös videoina, ja hei, mikä ettei vaikka podcasteina? Samalla saisi jo aineksia dynaamiseen vuosikertomukseen.

Lisäksi mieleenpainuva tapahtuma golfin ympärillä voisi sopia kuin nenä päähän. Parasta on, että kaikki palaset voi suunnitella ja käynnistää yhden yhteyshenkilön kautta, yhden tapaamisen pohjalta.

Todeksi tätä on tekemässä uudelleenorganisoitu Otavamedia B2B -yksikkö, joka yhdistää Otavamedian eri yritysratkaisujen asiantuntijat saman sateenvarjon alle aiempaa tiiviimmin.

Asiantuntijat ryhmittyvät asiakkaan ympärille

Otavamedian mediamyynti, sisältöratkaisuja tarjoava Otavamedia OMA ja Golfpiste yhdistyivät yhdeksi B2B-yksiköksi jo syksyllä 2021, ja kuluvan vuoden aikana ihmisiä, vastuita ja rakenteita on ryhmitelty aidosti asiakkuuksien ympärille. Lähtökohtana organisoitumiselle ovat segmentointityön pohjalta tunnistetut asiakkaat ja heidän erilaiset tarpeensa.

Uuden B2B-yksikön johtaja Tomi Takanen on ollut yksi muutoksen pääsuunnittelijoista.

”B2B:nä olemme nyt yhtenäinen joukko, jolla on kyky tuottaa asiakkaalle monikanavaisia ja vaikuttavia, mainonnallisia, tapahtumallisia ja oman median sisältöratkaisuja.”

Aiemmin yhteistyö ei ole ollut niin systemaattista kuin se olisi voinut olla. Yksiköt ovat lähestyneet asiakkaita pääosin omista lähtökohdistaan. Myös tavoitteet, mittarit ja tavat toimia ovat ohjanneet tähän suuntaan.

Nyt toimintatapoja on yhtenäistetty ja yhtenäistetään edelleen. Asiakasta lähestytään yhdessä, ja asiakaskeskeisyys ohjaa käytännön tekemistä ja toimintaa.

Osaaminen ja innovatiivisuus kasvavat yhdessä

Muutokset liiketoiminnassa ja mediakentässä ovat vauhdittaneet B2B-myynnin uudelleen organisoitumista.

”Tuli otollinen aika miettiä strategiaa ja toiminnan tavoitteita tulevaisuudelle sekä sitä, millaisella työkalupakilla voimme jatkossa tehdä töitä asiakkaidemme liiketoiminnan hyödyksi”, Takanen sanoo.

B2B:ssä voidaan nyt aiempaa tehokkaammin kartoittaa, mitä yhteistä eri toiminnoilla on ja mitä eri liiketoiminnoissa on tehty samoille asiakkuuksille sekä rakentaa sitä kautta yhteisiä tekemisen malleja. Esimerkiksi, miten sisältöratkaisuissa voisi hyödyntää natiivimainonnan kampanjaraportointia tai dataa.

Saadaan lisää synergiaa, kun rakenteetkin ohjaavat töiden ristiin tekemistä.

B2B-yksikkö on yli 70 eri osaajan joukko. Tiivistyvä yhteistyö on loistava tilaisuus myös lisätä porukan osaamista ja kykyä oppia uutta.

”Tiedämme hyvin, että markkinoilla odotetaan innovatiivisuutta, proaktiivisuutta ja erityisesti nopeaa reagointikykyä. On nähty, että myös organisaation rakenteen tulee tukea sellaista tekemistä.”

Asiakkaalle uutta helppoutta ja vaikuttavuutta

Uusi, vahvasti asiakaskeskeinen tekeminen rakentuu lujan pohjan päälle. Otavamediassa sisällöt ovat tunnetusti laadukkaita, ja mediatalo tavoittaa laajoja, hyvin tunnistettavia yleisöjä.

”Meille yleisöt eivät ole vain massoja, vaan pystymme tunnistamaan ihmisiä aidosti heidän omien kiinnostuksen kohteidensa perusteella. OMAssa eli B2B sisältöratkaisuissa on kyky tuottaa yrityksille ja yhteisöille vaikuttavia sisältöjä, jotka saavat yleisön kiinnostumaan, lukemaan, oppimaan, viihtymään, sivistymään ja ostamaan. Golfpiste kokoaa lajin ympärillä olevat eri toimijat monikanavaisesti yhteen. Vahva tapahtumaosaaminen ja ekosysteemi tuovat asiakkaillemme elämyksellisyyttä ja vaikuttavuutta.”

Vaikuttavuutta haetaan myös asiakaskokemuksesta

”Uuden organisaation kautta haluamme vahvistaa sitä, että asiakkaat näkevät Otavamedian kumppanina, jonka kanssa tässä ajassa kannattaa operoida. Me olemme luotettava kumppani, ja meidän kanssamme on helppo toimia.”

Uusi Otavamedia B2B

Uudessa organisaatiossa yhdistyy erilaisia toimintoja.

Mediamyynti

Tarjoaa mainos- ja natiiviratkaisuja B2B-asiakkaille. Media Service Desk vastaa B2B-yksikön sisäisistä tukitoiminnoista.

B2B sisältöratkaisut

Tuottaa sisältöratkaisuja yrityksille, järjestöille ja julkisille organisaatioille. Otavamedia B2B sisältöratkaisut tekee muun muassa yritysten omaa mediaa, sisäistä viestintää, videoita, webcasteja, podcasteja, vuosikertomuksia sekä vastuullisuusraportteja. Osa asiakkaista saattaa muistaa yksikön nimellä Otavamedia OMA.

Golfpiste

Suomen johtava golfmedia tuottaa Suomen Golfliiton virallisen lehden, neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Golflehden ja sen digitaalisen ilmentymän Golflehti.fi:n. Golfpiste tuottaa myös Golfpiste.com-verkkomedian ja useita kymmeniä tapahtumia, jotka keräävät vuosittain noin 7 000 osallistujaa golfkentille ympäri Suomen.

Kerron mielelläni lisää B2B-yksiköstämme

Tomi Takanen
Johtaja B2B
+358 50 310 3052

Ota yhteyttä