Kaikki Otavamedian aikakauslehdet painetaan Suomessa

Otavamedia on pienentänyt hiilijalanjälkeään merkittävästi siirtämällä kaikkien aikakauslehtiensä painatuksen Suomeen ja keskittämällä painotyöt logistisesti järkevästi. Tämä vastaa myös asiakkaiden esittämiin toiveisiin kotimaisuudesta.

Otavamedia on vuoden 2021 lopulla keskittänyt kaikkien lehtiensä painatuksen Suomeen osana Otava-konsernin ympäristötoimien tehostamista ja suomalaisen työn tukemista. Samalla Otavamedia vastaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien esittämiin toiveisiin – lehtien painaminen kotimaassa on noussut ajan mittaan keskusteluihin yhä useammin.

Merkittävä osa Otavamedian aikakauslehdistä painettiin Suomessa jo aiemmin. Muutosvaiheessa loppujenkin painatus siirrettiin Virosta Suomeen, ja lisäksi kolmen lehden painatus siirrettiin Suomen sisällä logistisesti toimivampaan painopaikkaan. Näin kuljetuksia ja muun muassa polttoaineen kulutusta voidaan ratkaisevasti vähentää ja ympäristökuormaa keventää.

Suurin osa Otavamedian painotyöstä on keskitetty yhteen painotaloon, PunaMustaan.

Yhdessä kehittämällä vahvistetaan tulevaisuutta

Päätoimittaja Reijo Ruokasen mukaan syitä painokeskittämiseen Suomeen ja Suomessa oli monia. Ruokanen on Otavamedian edustaja Otavan yritysvastuutyöryhmässä.

”Halusimme lyhentää kuljetusmatkoja ja siten pienentää jakelun hiilidioksidipäästöjä. Meillä oli aiemmin lukuisia painatuskumppaneita, mikä ei välttämättä ollut optimaalinen tilanne”, Ruokanen sanoo.

”Voimme näin myös osaltamme turvata viikkolehtipainatuksen jatkumista Suomessa. Tietysti muutoksen pitää olla kustannustehokasta, mitä kuljetusmatkojen lyhentäminenkin tukee.”

Yhden painotalon valikoituminen strategiseksi kumppaniksi mahdollistaa Ruokasen mukaan pitkäjänteisen yhteistyön. Hyvällä suunnittelulla voi logistiikan parantamisen lisäksi sujuvoittaa painatusprosesseja ja vahvistaa toimintavarmuutta. Samalla on helpompi varautua alan rakennemuutoksiin.

”Myös paperin saatavuushaasteet vaikuttivat suunnitelmiimme. Painatuksen keskittäminen helpottaa tilannetta, koska tarvitsemme sen ansiosta vähemmän erilaisia rataleveyksiä. Näin voimme tehostaa paperin käyttöä ja myös vähentää hukkapaperin määrää.”

Tavoitteena hiilineutraalius

Ruokasen mukaan Otavamedia valitsi PunaMustan, koska se on mediatalolle pitkäaikainen ja luotettu yhteistyökumppani. Tekemistä on näin hyvä kehittää yhä paremmaksi.

PunaMusta on omalta osaltaan tehnyt määrätietoista työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kaikkien siellä painettavien Otavamedian lehtien prosessi sisältää hiilijalanjäljen kompensoinnin. Kompensointi pohjautuu hiilijalanjäljen laskentaan, joka on käynnistetty kaikissa PunaMustassa painettavissa Otavamedian lehdissä vuoden 2022 alusta.

”Yhteinen tavoitteemme on Otavamedian aikakauslehtien painaminen hiilineutraalisti ja myös koko arvoketjun saaminen mukaan tähän tavoitteeseen”, sanoo PunaMusta Median markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi.

”Ympäristön kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti syntyviin päästöihin, ei vain niiden kompensointiin. Päästöjä on pyrittävä vähentämään jatkuvasti. Esimerkiksi valitsemalla pienempihiilijalanjälkistä paperia pystytään vaikuttamaan syntyviin päästöihin. Otavamedian kohdalla paperivalintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota.”

Eteenpäin hyvällä polulla

Lammi korostaa, että myös lehtien jakelu on osa arvoketjua ja siksi myös jakelua kehitetään yhteistyössä – niin kutsutussa kolmikannassa.

”PunaMusta on sitoutunut olemaan alansa vastuullisin toimija. Kun asiakkaamme valitsevat meidät kumppanikseen, he voivat luottaa tekevänsä vastuullisen valinnan”, Lammi sanoo ja lisää, että tavoitteena on koko konsernin hiilinegatiivisuus vuoden 2029 loppuun mennessä.

Reijo Ruokanen muistuttaa, että nyt on päästy hyvään alkuun, mutta vasta siihen.

”Me kehitämme edelleen lehtituotannon, painamisen ja kuljetuksen hiilijalanjäljen systemaattista seurantaa ja raportointia. Tavoite on päästöjen jatkuva pienentäminen. Valmista ei toki ole, vaan työ jatkuu!”

Diana Törnroos
Kirjoittaja on asiakasvastaava tuottaja.

Haluatko keskustella Otavamedian medioista tai bränditurvallisuudesta?

Jani Koivunen
Asiakkuusjohtaja
+358 40 514 1671

Ota yhteyttä