Juristiliitto – animaatioilla merkityksen äärelle 

Juristiliitto halusi muistuttaa jäseniään liiton merkityksestä ja laajasta jäsenetutarjonnasta sekä kannustaa heitä palveluiden yhä monipuolisempaan hyödyntämiseen.

Jaa

1. Lähtötilanne

Juristiliitto on juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden etujärjestö, joka valvoo noin 16 000 jäsenensä ammatillisia etuja. Se on myös palvelujärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen maksutonta ja erittäin monipuolista kolutusta ja valmennusta, työsuhdeneuvontaa sekä lukuisia taloudellisia ja vapaa-ajan etuja. Liitto lujittaa juristi-identiteettiä ja yhteisöllisyyttä monenlaisissa tapahtumissa eri puolilla Suomea. 

Jäsenet ovat ilahduttavan aktiivisia tarjonnan käyttämisessä. Juristiliitto kuitenkin toivoo, että jäsenetuja hyödynnettäisiin vielä nykyistä ahkerammin ja erityisesti laaja-alaisemmin. Liitossa on tuntuma, että kaikki jäsenet eivät oivalla tarjolla olevia etuja ja palveluita eivätkä ainakaan niiden monipuolisuutta.  

Erityinen tarve kiinnittää huomiota Juristiliiton jäsenetujen rikkauteen ja niiden antamaan taloudelliseen hyötyyn korostuu aina alkuvuodesta, jolloin jäsenmaksu on ajankohtainen. 

2. Ratkaisu

Vuoden 2023 lopulla Juristiliitto ja Otavamedia Sisältömarkkinointi suunnittelivat animaatiokampanjan sosiaaliseen mediaan, kanavina Instagram, LinkedIn ja Facebook. Kampanjan käynnistys ajoitettiin tammikuulle 2024. 

Kampanjan tavoitteena oli  

  • muistuttaa Juristiliiton jäseniä liiton runsaista eduista  
  • kannustaa jäseniä käyttämään näitä etuja ja 
  • sitouttaa jäseniä liittoon ja jäsenmaksun maksamiseen. 

Kampanjan ydinsanoma oli: Jäsenyys kannattaa – jäsenmaksu maksaa kyllä itsensä takaisin.    

Suunnitellusta yhdestä animaatiovideosta päädyttiin käsikirjoitusvaiheessa kolmeen noin 20-sekuntiseen videoon. Ääninäyttelijäksi valittiin nuori nainen, joita juristeiksi valmistuvissa enenevässä määrin on. 

Otavamedia Sisältömarkkinoinnin tuottamilla videoilla hyödynnettiin Juristiliiton visuaalista ilmettä ja visuaalisia elementtejä. Ilmaisusta haluttiin tehdä kevyt ja houkutteleva. Animaatioihin haettiin koukuttavuutta alun yllätyksellisyydellä. 

Katso esimerkit etuanimaatioista alta!

3. Tulokset

Videot saivat hyvin näkyvyyttä, varsinkin tärkeillä ensimmäisillä julkaisukerroillaan. Videoita on toistettu erityisesti Instagram-reelseissä myös alkuvuoden jälkeen, ja tällöinkin ne ovat keränneet reippaat määrät katselukertoja. Näkyvyys on ollut puhtaasti orgaanista, sillä markkinointia ei ole tuettu rahallisella panostuksella.  

Otavamedia Sisältömarkkinoinnin kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja mutkatonta. Heillä oli valmiiksi tiedossa visuaalinen ilmeemme ja kohderyhmämme, joten pääsimme nopeasti etenemään videoiden ideoinnista toteutukseen.

Marjo-Riitta Oksa
Viestinnän asiantuntija
Juristiliitto

Videoiden visuaalinen ilme innoitti lisäksi suunnittelemaan painetun Juristiuutiset-lehden takasivun ilmoituksen, jonka toteutti lehteä muutenkin tuottava Otavamedia Sisältömarkkinointi. Nyt luotua ilmettä ja lähestymistä on tarkoitus hyödyntää myös uusissa animaatioissa seuraavilla kampanja-aiheilla.  

Caset

Hae inspiraatiota oman menestystarinasi rakentamiseen.