Aikakauslehtimainonta

Aikakauslehti on kiinnostuneen ihmisen media. Sen lukuhetki on lukijan omaa aikaa, jolloin nautitaan itse valitusta sisällöstä – niin toimituksellisesta kuin mainossisällöstäkin.

Vaikka maailma ympärillä muuttuu, yhtä asiaa ei voi korvata sähköisesti: painetun lehden kiireetöntä lukuhetkeä ja tunnelmaa. Aikakauslehden parissa halutaan yhä rentoutua, viihtyä ja inspiroitua. Mainostajalle se on siksi erinomainen tilaisuus tavoittaa lukijat suoraan omien kiinnostustensa ääreltä, uusia ideoita etsimästä.

Eivätkä hyvät syyt mainostaa aikakauslehdessä jää tähän. Keräsimme alle viisi lisää:

1. Nautinnolliselle lukuhetkelle halutaan varata aikaa

Kuppi kahvia ja oma rauha tai lukemista junamatkalle. Aikakauslehden parissa halutaan rentoutua ja viihtyä, ja siksi sen lukemiseen varataan aikaa. Parhaimmillaan Otavamedian aikakauslehtien äärellä viihdytään yli 90 minuuttia, siis puolentoista tunnin ajan! Lisäksi lehtien numeroista ei saa kerralla kaikkea irti, vaan niiden pariin palataan uudestaan 2-3 kertaa. Mainoksella on toisin sanoen pitkä aika tehdä vaikutus lukijaan.

2. Aikakauslehden mainoksiin suhtaudutaan myönteisesti

Lehden lukuhetki on intiimi ja kiireetön, ollaanhan siinä kaksin lukijan kanssa. Myös mainokset kohdataan kiireettömästi. Mainontaa pidetään luontevana osana aikakauslehden sisältöä: kolme neljästä lukijasta suhtautuu mainoksiin myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Mainokset eivät ärsytä, sillä sivun kääntäminen on helppoa. Parhaimmillaan visuaalisuus ja laadukas painojälki saavat lukijan pysähtymään ja ihastumaan mainokseen. Lue lisää.

3. Mainonnan kohdentaminen on helppoa

Mainostajan viesti välittyy valitussa ympäristössä, sillä lukijat ovat jo valmiiksi kiinnostuneita mainostajien tuoteryhmistä. Otavamedian 25 aikakauslehteä lukee säännöllisesti 2,2 miljoonaa suomalaista, joiden kiinnostuksen kohteita, ominaisuuksia, kulutuskäyttäytymistä, arvoja, asenteita, suhtautumista mainontaan tutkimme jatkuvasti. Koska tunnemme lukijamme, voimme tarjota mainostajalle parhaat ratkaisut heidän kohtaamiseensa.

Aikakauslehtemme tavoittavat esimerkiksi 59 % remontoinnista ja rakentamisesta kiinnostuneista miehistä ja 51 % hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneista naisista. Tutustu kiinnostuskohderyhmiimme ja tunnetuhin mediabrändeihimme. Erikoisratkaisuilla ja liitteillä mainos voidaan nostaa esiin mediaympäristöstä.

4. Lukijat ovat sitoutuneita

Otavamedian lehdistä keskimäärin 85 % tilataan kotiin, mikä kertoo lukijoiden vahvasta sitoutumisesta. Lehteä odotetaan ja sen lukeminen on säännöllistä. Kiinnostunut ihminen myös huomaa mainonnan paremmin, viettää sen parissa enemmän aikaa ja myös toimii sen perusteella todennäköisemmin.

5. Lehti on tärkeä tiedonlähde ja tuki ostoprosessissa

Aikakauslehtien teho siinä, miten ne vaikuttavat kuluttajan ostoaikomuksiin ja koko ostoprosessiin, on muihin medioihin verrattuna ylivoimaista. Ideoiden ja vinkkien lisäksi lukijat vertailevat lehdissä tuoteominaisuuksia ja hakevat tukea ostopäätökselle. Aikakauslehden merkitys on vahva myös brändin tunnettuuden lisääjänä. Aikakauslehti on kiinnostuneen ihmisen media. Lue lisää aiheesta.

Aikakauslehti on verkkotermeinkin mitattuna vakuuttava mainoskanava

Laskimme digimatikalla yhden Otavamedian aikakauslehden impressiot. Niitä oli 34 miljoonaa/viikko. Frekvenssi on lukijan itsensä päätettävissä – ja lehteen palataankin monta kertaa. Ja IP-osoitteen sijaan tiedämme tilaajan nimen, osoitteen, kiinnostuksenkohteet ja asiakassuhteen pituuden.

Aikakauslehti on siis verkkotermeinkin mitattuna vakuuttava ja tavoittava mainoskanava.

Kenet sinä haluat tavoittaa kiinnostuksensa parista?

Helena Räikkönen
Myyntipäällikkö
040 848 6900

Kysy lisää.