Otavamedia on tunnetuin yritys viestintäalan imagotutkimuksessa

Taloustutkimuksen imagotutkimuksen tulokset on julkaistu ja Otavamedia on palkittu tunnetuimpana viestintäalan yrityksenä, tehden merkittävän loikan tunnettuudessa viime vuoteen verrattuna. Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten eri osa-alueita tunnettuudesta osaamiseen. Tutustu siihen, miten Otavamedia saa toimintansa erottumaan vaikuttavuudellaan!

Taloustutkimus toteutti elokuusta lokakuuhun 2023 viestintäalan yritysten yritysmielikuvaa koskevan tutkimuksen, johon osallistui 51 alan yritystä. Otavamedia sijoittui upeasti ensimmäiseksi tunnettuudessa.

Olimmekin ilahtuneita kuullessamme imagotutkimuksen tulokset. Uskomme vahvasti, että Otavamedian loistava tunnettuus perustuu vuosien mittaiseen laadukkaaseen asiakastyöhön, jonka vuoksi jäämme asiakkaidemme mieliin.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 476 eri yritysten edustajaa, jotka toimivat viestinnästä vastaavina päättäjinä ja asiantuntijoina eri toimialoilla. Vastaukset perustuivat omiin kokemuksiin tai mielikuviin yrityksistä.

Otavamedian vahvuutena luotettavuus

Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa arvioidaan viestintäalan yritysten tunnettuutta, osaamisalueita sekä asiakkaiden kokemaa arvoa ja tyytyväisyyttä palveluihin. Otavamedia erottui kirkkaasti saaden huomattavan korkean pistemäärän: peräti 88 % vastaajista tunnisti Otavamedian, mikä edusti merkittävää 14 prosentin kasvua edelliseen mittaukseen verrattuna.

Otavamedian vahvuudet sisältömarkkinoinnissa korostuivat erityisesti luotettavuudessa, työn organisoinnissa, aikataulujen pitävyydessä ja toiminnan vastuullisuudessa. Meille onkin äärimmäisen tärkeää, että asiakkaamme voivat luottavaisin mielin luovuttaa oman mediatuotantonsa haltuumme. Suunnittelemme ja tuotamme sisällöt ammattitaidolla, vastaamalla myös julkaisuista ja jakeluista. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti palveluitamme vaikuttavuuden optimoimiseksi asiakkaillemme.


88 % vastaajista tunnisti Otavamedian
Otavamedian tunnettuus kasvoi 14 %

Vastaajien mukaan Otavamedia erottuu vahvasti asiakas- ja sidosryhmälehdissä, sekä markkinointiviestinnän palveluissa. Lisäksi saimme kiitettävää palautetta tuoteviestinnästä ja erilaisista yritysesitteistä, sekä vuosikertomuksista.

’’Hyvä asiakasmedia on lukijoille tärkeä tietolähde ja sen ääreen palataan aina uudelleen’’

Teemme joka vuosi asiakkaillemme tuhansia erilaisia sisältöjä, jotka ulottuvat sosiaalisen median alustoilta verkkosivujulkaisuihin ja perinteiseen printtimediaan. Suunnittelemamme ja toteuttamamme sisältöpalvelut pohjautuvat tiiviisti asiakkaidemme tavoitteisiin. Yksi merkittävimmistä esimerkeistämme on räätälöity podcast Käänteen tekevää puhetta, jonka toteutimme Helsingin Kaupungille.

Otavamedian Sisältömarkkinoinnin tiimi on ollut mukana myös tuottamassa muun muassa Terveydeksi!-lehteä yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa useiden vuosien ajan. Lehti oli vuonna 2023 koko maan eniten lukijamääräänsä kasvattanut aikakauslehti, mikä kertoo pitkäjänteisen ja laadukkaan työmme tuloksista.

Arvomaailmamme ohjaa meitä aina tarjoamaan asiakkaillemme vain parasta, eli laadukasta ja luotettavaa sisältöä. Siksi olemmekin ylpeitä saamistamme tutkimustuloksista, ne heijastavat sitoutumistamme ja ammattitaitoamme asiakkaidemme menestykseen.


Lähde: Viestintäalan yritysten imagotutkimus 2023, Taloustutkimus Oy, n = 476, marraskuu 2023, mukana 51 viestinnänalan yritystä. 

Tehdäänkö yhdessä vaikuttavaa sisältöä?

Maarit Nykänen
Sisältömarkkinoinnin johtaja
+358 40 717 1726

Ota yhteyttä