Mobiilimainonnan sanasto

Mobiilimainonnan sanasto

CTR, CPM, CPC, CTA… Mobiilimainonta voi usein tuntua varsinaiselta kirjainlyhenteiden viidakolta. Avasimme mobiilimainonnan tärkeimmät käsitteet sanastoksi, jonka voit halutessasi opetella noin 20 minuutissa.

Mobiilimainonnan kieli on varsin monimuotoinen sekoitus erilaisia termejä: asioista puhutaan suurimmaksi osaksi lyhenteillä, joista moni juontaa juurensa englannin kieleen. Onneksi kommunikointi helpottuu, kun kaikki puhuvat samaa kieltä!

Mobiilimainonnan sanasto – termit CPC:stä Viewabilityyn

Tarkista termi tarpeen mukaan tai ota haltuun koko lista. Meiltä voit myös aina kysyä, jos joku asia mobiilissa mietityttää, millä vain sanastolla!

CPC (cost per click) Yksittäisen klikkauksen hinta.

CTA (call-to-action) Toimintakehote, joka houkuttelee käyttäjän suorittamaan jonkin toimenpiteen, esimerkiksi tilaamaan uutiskirjeen tai klikkaamaan lukemaan lisää.

CPM (cost per mille) Mainosnäytön hinta per 1 000 mainosnäyttöä. Käytetyin ostamistapa.

CTR (click-through rate) Klikkiprosentti tai klikkaussuhde. CTR kertoo prosentteina, kuinka moni käyttäjä on klikannut mainosta. CTR-prosentti saadaan jakamalla mainoksen klikit ja näytöt keskenään ja kertomalla tulos sadalla.

eCPM Toteutunut hinta tuhatta mainosnäyttöä kohden. Laskukaava eCPM:lle on mainonnan kulut jaettuna mainosnäytöt kertaa 1000.

Engagement rate Osuus mainoksen kanssa vuorovaikutuksessa olleista kävijöistä. Vuorovaikutusta on esimerkiksi linkin klikkaaminen, mainoksen kuvien pyyhkäisy tai mainosvideon katsominen.

Eväste (cookie) Tunnetaan myös keksinä. Pieni koodinpätkä, joka tallentuu selaimesta käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään muun muassa silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

HTML5 Verkkosivujen koodikielen viides versio, joka on kehittyneempi versio alkuperäisestä HTML-kielestä. Esimerkiksi rich media -ratkaisut tehdään HTML5:llä. Versio tulee standardiksi todennäköisesti vuonna 2020.

FIAM (Finnish Internet Audience Measurement) on toimialan yhteinen virallinen internetin yleisödata. Uuden virallisen yleisödatan toteuttaa comScore, joka on johtava internetin yleisömittausten tekijä maailmassa. Yhteinen yleisödata otettiin käyttöön tammikuussa 2018.

Kilotavuraja Mainosmateriaalin koko kilotavuina. Mainonnanhallintajärjestelmiin on asetettu tiedostojen kokoon liittyvä raja, sillä materiaalin koko vaikuttaa verkkosivujen latautumisnopeuteen.

Klikki (click) Mainosta klikkaamalla tai painamalla käyttäjä siirtyy mainostajan määrittelemälle kampanjan laskeutumissivulle eli ländärille.

Kohdentaminen Mainontaa voidaan kohdentaa esimerkiksi mediaympäristön tai käyttäjän maantieteellisen sijainnin, kellonajan, iän, sukupuolen ja elämänvaiheen mukaan.

Mainonnanhallintajärjestelmä Mainosten näyttämiseen käytettävä tekninen alusta. Mainosnäytöt voi määritellä esimerkiksi näyttötavoitteiden tai kohdentamisen perusteella.

Mainosnäyttö Mainosten näyttömäärä eli impressio kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on kaiken kaikkiaan näytetty. Jokainen latautunut mainos lasketaan näytöksi riippumatta siitä, klikkaako käyttäjä mainosta vai ei.

Mikrohetki (micro moment) Älypuhelin kaivetaan esiin kymmeniä kertoja päivässä nopeaan tiedonhakuun, ideoinnin tueksi tai hetkelliseksi ajankuluksi. Näissä mikrohetkissä mainostajat kilpailevat kuluttajan huomiosta.

Mobiililaskeutumissivu Mobiililaitteelle optimoitu laskeutumissivu eli ländäri, jonne käyttäjä ohjataan esimerkiksi mainoksesta. Sivun kuvat, valikot ja tekstit on suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteella.

Pikseli Bittikarttagrafiikassa kuvan pienin yksittäinen osa. Esimerkiksi 300 x 300 pikseliä oleva mobiilibanneri on 300 pikseliä korkea ja 300 pikseliä leveä.

Responsiivisuus Responsiivinen sivusto tunnistaa laitteen, jolla käyttäjä tulee sivustolle ja tarjoaa käyttäjälle päätelaitteelle optimoidun verkkosivun.

Re-targeting Re-targeting eli tuttavallisemmin ”reta” on mainonnan kohdistamisen keino. Kävijän vieraillessa yrityksen X verkkosivuilla hänen laitteelleen lisätään eväste, joka mahdollistaa yrityksen X mainosten näyttämisen käyttäjälle senkin jälkeen kun hän poistuu kyseiseltä verkkosivuilta. Käytetään myös termiä remarketing.

Rich media Mainosmuoto, joka sisältää kuvaa, ääntä sekä mahdollisesti myös interaktiivisia elementtejä. Toteutetaan mobiililaitteisiin HTML5-koodilla. Enimmäkseen käytössä on englanninkielinen termi, mutta joskus törmää suomennokseen rikastettu media.

RON (run-of-network) Mainosta näytetään useamman verkkosivuston muodostamaan verkostoon kuuluvilla sivustoilla.

ROS (run-of-site) Mainosta näytetään yhden verkkosivuston kaikilla tai useilla sivuilla tai sivuston eri osioissa.

Swipe-kuutio Mobiilimainosmuoto, jossa kuvista rakennetaan kuution muotoinen mainos, jota käyttäjä voi pyöritellä eri suuntiin siinä mediaympäristössä, missä mainos näkyy. Swipe-kuutiosta ohjataan määritellylle mobiililaskeutumissivulle, joita voi olla myös useampia.

Total minutes Verkkopalvelun käyttöön käytetty aika kuukaudessa, sisältää sekä selainliikenteen että applikaatioliikenteen. Tietokoneilla tapahtuvasta liikenteestä mittari tallentaa tarkan palvelussa käytetyn ajan, mobiilissa selaindatasta sekä applikaatiodatasta kesto tallentuu censusdatan perusteella. Raportoitu luku on miljoonina minuutteina.

Total unique visitor Eri kävijät verkkosivuilla ja applikaatioisssa kuukauden aikana. Tunnusluku on ”nettoluku” eli yksi internetin käyttäjä raportoidaan kävijänä vain kerran, vaikka hän olisi käynyt palvelussa usealla eri päätelaitteella. Raportoitu luku on tuhansina kävijöinä (000).

Total views Sivunäytöt kuukauden aikana. Raportoidaan vain selainliikennettä, ei applikaatioliikennettä, koska IAB:lla ei ole kansainvälistä standardia sivulatausten määrittämiseen applikaatioissa. Raportoitu luku on miljoonina sivunäyttöinä.

Total visits Eri käyntikerrat verkkosivuilla kuukauden aikana. Raportoidaan vain selainliikennettä, ei applikaatioliikennettä. Visiittien laskemiseen käytetään paneelin mittaria, joka tallentaa eri käyntikerrat avoinna olevassa selaimessa. Visiitit eivät ole vertailukelpoinen normaalin sessio-tunnuslukuun. Raportoitu luku on tuhansina visiitteinä (000).

vCPM Toteutuneiden tuhannen näkyneen mainosnäytön hinta. vCPM:n laskukaava on mainonnan kulut jaettuna näkyneet mainokset (Viewable impressions) kertaa tuhat

Vertikaalivideo Pystysuunnassa eli vertikaaliformaatissa toimiva käyttäjäystävällinen videomainos joka käynnistyy automaattisesti ilman ääniä verkkosisältöjen ja artikkelien yhteydessä.

Viewability Viewability (näkyvyys) on mittari, joka mittaa mainonnan näkyvyyttä käyttäjän ruudulla. Määritelmän mukaan mainos on näkyvä (viewable impression) silloin, kun sen pinta-alasta näkyy tietty osa käyttäjän ruudulla tietyn aikaa.