Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Oman median rakentaminen alkaa suunnittelusta, ensin mietitään sisältöstrategia, -konseptit, tavoitteet, mittarit, analytiikka ja käyttäjäkokemus.

Sisältöstrategia

Tiivistettynä sisältöstrategia on suunnitelma siitä, mitä sisältöjä julkaiset kenellekin, milloin ja miten, jotta pääset tavoitteisiisi.

Sisältökonseptit

Sisältökonsepti on kartta, jonka mukaan suunnitella. Sisältökonsepti tekee työstä ja etenemisestä helppoa ja se antaa luovuudelle pohjan.

Tavoitteet ja mittarit

Aitoa hyötyä sisältömarkkinoinnista saat, kun tekemistä ohjaavat realistiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan relevanteilla mittareilla.

Data ja analytiikka

Datan avulla voit tehokkaasti ohjata vaikuttavien sisältöjen tuottamista ja mitata niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Käyttäjäkokemus

Hyvä käyttäjäkokemus vaatii tiukkaa suunnittelua ja ammattitaitoa, mutta tuottaa käyttäjälle kokemuksen helppoudesta.

Jutellaanko oman median strategisesta suunnittelusta?

Johanna Hytönen
Operatiivinen johtaja, Sisältöratkaisut
+358 44 571 0705

Ota yhteyttä